Kaupunkiradan jatkaminen Leppävaarasta mahdollistaa entistä tiheämmän lähijunaliikenteen

HSL selvityksen mukaan kaupunkiradan jatkaminen Leppävaarasta eteenpäin kohentaa Espoon ja Kirkkonummen suunnan junaliikenteen palvelutasoa, lisää liikenteen luotettavuutta ja mahdollistaa bussien, henkilöautojen ja polkupyörien liityntäliikenteen kehittämisen.

Pääkaupunkiseudun kaupunkiradat ovat lisäraiteita, joita käyttävät ainoastaan lähiliikennejunat. Kaupunkirata Helsingistä Leppävaaraan on ollut käytössä vuodesta 2001. 

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2011:ssa kaupunkiradan jatkaminen Leppävaarasta eteenpäin on tärkeysjärjestyksessä seitsemäs hanke ja sen toteuttaminen alkanee tällä vuosikymmenellä.

Mankin ja Luoman asemien lakkauttaminen nopeuttaa liikennettä

HSL:n selvityksen tärkeimpänä tavoitteena oli suunnitella liikennöintimallit Helsingin ja Kirkkonummen väliselle lähijunaliikenteelle kahdessa tilanteessa: silloin, kun kaupunkirata päättyy nykyiseen tapaan Leppävaaraan, ja silloin, kun rata jatkuu joko Espoon keskukseen tai Kauklahteen asti.

Kun kaupunkirata päättyy Leppävaaraan, Kirkkonummen U- ja S-junalinjojen yhdistäminen sekä Mankin ja Luoman asemien lakkauttaminen mahdollistavat junaliikenteen nopeuttamisen. Mankin ja Luoman käyttäjämäärät ovat nykyisin erittäin pienet, eikä ole näköpiirissä, että matkustajamäärät kasvaisivat niin paljon, että asemien korjaaminen kannattaisi. Junaliikenteen täsmällisyys paranee ja häiriötilanteiden hoito sekä liityntälinjojen suunnittelu helpottuvat, kun eri tavoin pysähtyviä junavuoroja on entistä vähemmän.

HSL esitti keväällä vuosien 2014 - 2016 alustavassa toiminta- ja taloussuunnitelmassaan, että

liikennöintiin, jossa Mankin ja Luoman asemat on lakkautettu, siirryttäisiin kesällä 2015. Samassa yhteydessä tulisi muuttaa jonkin verran myös Karjaan Y-junan ajoaikoja. Se olisi järkevintä tehdä lisäämällä Y-junalle pysähdykset Espoon keskukseen ja Huopalahteen, mikä mahdollistaa vaihtoyhteydet Kehäradan juniin.

Rataa kannattaa jatkaa Leppävaarasta vaiheittain

HSL:n selvityksen mukaan radan jatkaminen Leppävaarasta eteenpäin laajentaa aluetta, jolla on mahdollista tarjota tiheää junaliikennettä. Junaliikenteen herkkyys häiriöille pienenee, kun kaukoliikenteen viiveet eivät hidasta kaupunkiradan liikennettä ja päinvastoin.

Kaukoliikenteen raiteilla kulkevat taajamajunat nopeutuvat ja kaukojunien sekä kaukoliikenteen raiteilla kulkevien nopeiden lähijunien nopeuserot pienenevät.

Selvitys vertaili liikenteellisiä vaikutuksia ja junaliikenteen palvelutasoa siitä riippuen, jatkuuko kaupunkirata Espoon keskukseen vai ulottuuko se Kauklahteen asti. Tulokset viittaavat siihen, että kaupunkirataa on järkevää jatkaa vaiheittain, ensivaiheessa Espoon keskukseen.

Espoon keskukseen päättyvä kaupunkirata osoittautui vuoden 2020 tilanteessa liikenteellisiltä vaikutuksiltaan Kauklahteen jatkuvaa paremmaksi. Tilanne tasoittuu, kun maankäyttö Kauklahdessa kehittyy vuoteen 2035 mennessä.

Kauklahteen päättyvän kaupunkiradan liikenteellinen puute on, että kaukoliikenneraiteita käyttävä Helsingin ja Kauklahden välinen nopea lähijunaliikenne vähenisi, kun Kauklahdesta poistuisi kaukoliikenneraiteita käyttävien junien kääntömahdollisuus. Jatkossa tulisikin selvittää, voitaisiinko

Kauklahteen asti jatkuvan radan palvelutason heikkeneminen välttää ratamuutoksilla, jotka mahdollistaisivat kaukoliikenneraiteita käyttävien junien kääntymisen Kauklahdessa. Toinen vaihtoehto olisi Kirkkonummelle asti ulottuvan junaliikenteen lisääminen.

Espoon keskukseen päättyvä rata on liikennöintikustannuksiltaan Kauklahden vaihtoehtoa edullisempi. Kauklahteen päättyvän radan hyviä puolia ovat Kauklahdesta Kirkkonummelle ulottuvalla vyöhykkeellä tarjottava suurempi junamäärä, paremmat vaihtoyhteydet kaukojuniin sekä vaihdottomat junayhteydet Kauklahdesta kaikille tarkastelualueen asemille.

Selvitys arvioi myös liityntäliikenteen kysyntää. Tärkeimmät liityntäasemat mahdollisen tulevan kaupunkiradan lähivaikutusalueella ovat Leppävaara ja Espoon keskus sekä pienemmässä määrin Kauklahti ja Kauniainen. Kaupunkiradan jatkaminen tarkoittaisi sitä, että radan varren bussilinjasto suunniteltaisiin jatkossa entistä enemmän liityntäyhteyksien pohjalle.