Työmatkat kestävillä kulkutavoilla – liikkumissuunnitelma auttaa ilmastotavoitteiden saavuttamisessa

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategian tavoitteena on vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä viidenneksellä vuoteen 2020 mennessä. HSL:n toteuttama työmatkaliikkumissuunnitelma on kuntatyönantajille konkreettinen työkalu päästötavoitteiden saavuttamiseksi.

HSL:n Viisaat liikkumisvalinnat työpaikalla -ohjelman tarkoituksena on edistää kestävää liikkumista työpaikoilla: pyöräilyä, kävelyä, joukkoliikenteen käyttöä ja esimerkiksi kimppakyytejä. Kulkutapavalinnat vaikuttavat paitsi ympäristön tilaan, myös työntekijöiden terveyteen ja hyvinvointiin.

Ohjelma on tarkoitettu HSL-alueen kuntaorganisaatioihin kuuluville työnantajille. HSL toteuttaa ohjelmaan valitulla työpaikalla henkilöstökyselyn ja laatii työmatkaliikkumissuunnitelman. Lisäksi työpaikalle tarjotaan viisaan liikkumisen koulutusta. Osallistuminen ohjelmaan on maksutonta.

”Kysely tuo henkilöstön liikkumistottumukset ja -toiveet esille. Saatujen tuloksien avulla voidaan esittää johdolle, millaisia näkemyksiä henkilöstöllä on ja millaisia toimenpiteitä kestävä työmatkaliikkuminen heidän mielestään edellyttäisi”, kertoo HSL:n liikkumisen ohjauksen asiantuntija Helena Suomela.

Kannustusta kävelyyn, pyöräilyyn ja joukkoliikenteen käyttöön

Työnantaja voi kannustaa henkilöstöä viisaisiin liikkumisvalintoihin monin konkreettisin keinoin: esimerkiksi työmatkapyöräilyä on mahdollista edistää parantamalla pyöräpysäköintiä, kunnostamalla puku- ja pesutiloja ja ottamalla käyttöön asiointi- tai työsuhdepyöriä.

Työpaikalla voidaan myös lisätä etätyön tekemistä, muuttaa autopaikoitus maksulliseksi tai kouluttaa työssään autoa tarvitsevia taloudelliseen ajotapaan. Erilaiset kilpailut ja kampanjat motivoivat kävelyyn ja pyöräilyyn. Työsuhdematkalipun tarjoaminen puolestaan kannustaa henkilöstöä joukkoliikenteen kyytiin.

Viisaat liikkumisvalinnat työpaikalla -ohjelma käynnistyi tämän vuoden tammikuussa, ja keväällä siihen osallistuivat ensimmäiset kuusi kunnan toimipaikkaa Espoosta ja Helsingistä. Syksylle mukaan on jo ilmoittautunut viisi työnantajaa pääkaupunkiseudulta. Parhaillaan HSL hakee osanottajia ensi keväälle.

Lisätietoja: yritysinfo(at)hsl.fi.