HSL tukee bussiliikenteen päästöjen vähentämistä miljoonalla eurolla

HSL järjestää tänä syksynä sopimusliikennöitsijöilleen jo toisen tarjouskilpailun bussien päästöjä vähentävistä toimenpiteistä. Vuodelle 2014 ympäristöbonuksen enimmäismääräksi on HSL:n alustavassa talousarviossa esitetty miljoonaa euroa.

Kilpailu perustuu HSL:n luomaan ympäristöbonusmalliin, joka ottaa huomioon sekä hiilidioksidipäästöt että haitalliset lähipäästöt. ”Bonusmalli on pyritty rakentamaan niin, että HSL voisi hyvittää liikennöitsijöille päästöjä alentavia toimenpiteitä joustavasti ja kustannustehokkaasti”, HSL:n Liikennepalvelut-osaston johtaja Reijo Mäkinen sanoo.

Hyväksyttävien toimenpiteiden määrittelyä on tarkennettu aiemmasta. ”Hyötysuhteen pitää olla sellainen, että poistuva päästöhaitta on arvoltaan suurempi tai vähintään sama kuin tarjouksen hinta. Näin bonusmalli on mahdollisimman teknologianeutraali ja erilaiset päästöjä vähentävät toimenpiteet saadaan suoraan vertailukelpoisiksi.”

Bonusta voidaan maksaa uusista toimenpiteistä, jotka ylittävät voimassaolevien sopimusten ja tarjousten mukaiset sitoumukset ja joista liikennöitsijät antavat erillisen tarjouksen. Tarjouskilpailussa hyväksytään parhaat esitetyistä toimenpiteistä kustannustehokkuuden mukaisessa järjestyksessä, kunnes kokonaiskustannus vastaa ympäristöbonukselle osoitettua vuotuista määrärahaa.

Bonuksen voi saada muun muassa biopolttoaineen – biokaasun, biodieselin tai bioetanolin – käytöstä. Hyvitystä myönnetään vain jäteperäisistä biopolttoaineista. Bonusta voidaan myöntää myös polttoaineen kulutuksen vähentämisestä sekä entistä tehokkaammasta pakokaasujen puhdistuksesta.

HSL järjesti ensimmäisen ympäristöbonusta koskevan tarjouskilpailun kesällä 2012. Vuoden 2013 loppuun asti jatkuvalle bonuskaudelle oli varattu 600 000 euron määräraha. Kilpailussa voittaneilla toimenpiteillä pystytään vähentämään HSL:n bussiliikenteen hiilidioksidipäästöjä 7 prosentilla, typen oksidien päästöjä 2,7 prosentilla ja hiukkaspäästöjä 6 prosentilla vuodessa.

Ympäristöbonuskilpailu järjestetään vuosittain. ”Näin voimme joustavimmin edistää parhaita kulloinkin käytettävissä olevia toimenpiteitä, ja ottaa huomioon teknologian kehityksen ja esimerkiksi päästövaikutusten laskentamenetelmissä tapahtuvat muutokset,” Mäkinen toteaa.