HSL tutkii kuorma-autojen liikennettä syksyn aikana

HSL tutkii tienvarsihaastatteluin kuorma-autoliikenteen lähtö- ja määräpaikkoja Helsingin seudulla.

Kuljettajia haastatellaan syksyn kuluessa kaikkiaan viidellä logistiikka-alueella. Ensimmäisenä on vuorossa Lentoaseman ympäristössä tehtävä tutkimus 3.-17.9.

Kuljettajahaastattelujen lisäksi HSL kerää tietoa kuorma-autoliikenteen määristä ja suuntautumisesta yrityksille suunnatulla kyselyllä ja liikennelaskennoin noin 20 alueella. Tutkimustulokset valmistuvat keväällä 2014.

Tienvarressa tehtävät haastattelut eivät useimmiten aiheuta liikenteen jonoutumista, sillä kuorma-autot pysäytetään haastattelua varten muusta liikenteestä erotetulle haastattelupaikalle yksi kerrallaan tai paikalla jaetaan vain kutsuja nettikyselyyn. Yksittäinen haastattelu kestää 3–4 minuuttia ja kutsuminen nettikyselyyn vain hetken. Kuljettajahaastatteluiden ja yrityskyselyn toteutuksesta vastaa Carement Oy ja liikennelaskennoista Nevia Oy.

Yritys- ja kuljettajahaastatteluin saadut tiedot ovat luottamuksellisia. Yksittäisillä tiedoilla ei ole merkitystä suunnittelukäytössä vaan käsiteltävät tiedot ovat aina koko tutkitusta aineistosta yleistettyjä tietoja.

Taustoittavaa tietoa liikennejärjestelmäsuunnittelua varten

Tutkimusmenetelmän soveltuvuutta testattiin viime syksynä pilottitutkimuksella Vantaan Tuupakassa. Nyt HSL tutkii tavaraliikenteen matkoja laajemmin. Keskeisenä tavoitteena on saada tietoa tavara-autoliikenteen määristä ja suuntautumisesta. Tiedot ovat tarpeellisia, jotta elinkeinoelämän kuljetustarpeet voitaisiin ottaa paremmin huomioon Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnittelussa. Liikennejärjestelmätyössä luodaan linjaukset pidemmän aikavälin liikennesuunnitteluun.

 Laajempi tutkimusseloste

 Tutkimusalueet kartalla