Työsuhdematkalippu kannustaa joukkoliikenteeseen

Työsuhdematkalippu on etu, johon saajansa ovat tyytyväisiä, ja yrityksissä, joissa työsuhdelippuja on tarjolla, yhä useampi työntekijä kulkee joukkoliikenteellä henkilöauton sijasta. Näin kertoo tutkimus, jonka HSL teetti syyskuussa IRO Researchilla.

Tutkimukseen vastasi lähes 400 työntekijää yli kymmenestä HSL-alueen yrityksestä, jotka tarjosivat työsuhdelippuja henkilöstölleen. Yli 80 prosenttia vastaajista oli ottanut lipun käyttöön. Kysyttäessä tyytyväisyyttä työsuhdelippuihin yli 50 prosenttia vastaajista antoi kiitettävän arvosanan. Heikon arvosanan antoi vain joka kymmenes.

HSL on viime vuosina edistänyt aktiivisesti työsuhdematkalippua muun muassa vaikuttamalla lainsäädäntöön, markkinoimalla palvelua sekä tarjoamalla uusia helppokäyttöisiä ostotapoja, kuten laskutussopimus ja työmatkasetelit.  Tutkimuksen tulokset kertovat, että HSL:n tavoite kannustaa työmatkalaisia joukkoliikenteeseen on onnistunut.  

Työsuhdematkalippua käyttävistä vastaajista kulki ennen edun käyttöönottoa 11 prosenttia päivittäin autolla ja 61 prosenttia joukkoliikenteellä. Kun vastaajat olivat ottaneet liput käyttöön, autolla heistä kulki päivittäin enää kuusi prosenttia ja joukkoliikenteellä 72 prosenttia. 

Työsuhdelipun käyttäjämäärä kasvaa tasaisesti

Matkalippuedun voi saada henkilökohtaiselle matkakortille ladattuna kausilippuna, jonka työnantaja maksaa HSL:lle. Toinen vaihtoehto ovat työmatkasetelit, jotka yritys ostaa HSL:ltä ja jakaa työntekijöilleen, jotta he voivat ladata seteleillä matkakortille kautta tai arvoa. Tutkimukseen vastanneista yli puolet käytti työmatkaseteleitä. Lähes 85 prosenttia heistä oli tyytyväisiä muotoon, jossa etu tarjottiin. 

Valtaosassa yrityksistä matkalippuedun arvo oli 120 - 300 euron välillä. Yli 75 prosenttia vastaajista antoi edun suuruudelle arvosanan 4-5, kun asteikko oli 1-5, joten käyttäjät olivat myös tässä suhteessa työsuhdelippuun varsin tyytyväisiä.

Lippuedun käyttäjäkunta on kasvanut tasaisesti. HSL-alueella kulkee työsuhdelipulla tätä nykyä noin 65 000 henkeä, kun vuonna 2008 käyttäjiä oli noin 40 000. Työsuhdelippua tarjoavia työnantajia on jo yli tuhat.

Työsuhdematkalippu on HSL-alueella jo reilusti autoetua suositumpi, sillä jälkimmäistä käyttää noin 36 000 henkeä.

Wärtsilä Oy:n pääkonttorin väki kulkee tyytyväisenä työmatkaseteleillä

Wärtsilä Oy:n hankintaosastolla työskentelevä Petra Metsola on ladannut työmatkaseteleillään arvoa matkakortilleen. ”Tarvitsen silloin tällöin autoa työpäivän mittaan, mutta useimmiten matkustan Hiekkaharjusta Hakaniemen pääkonttorille junalla”, hän kertoo. ”Joukkoliikenteen käyttöni on selvästi lisääntynyt seteleiden myötä, sillä kukapa tällaisen edun jättäisi käyttämättä.” 

Wärtsilä Oy:n pääkonttori ryhtyi tarjoamaan työntekijöilleen työmatkaseteleitä heinäkuussa. Yli 150 noin 220 etuun oikeutetusta on syyskuun puoliväliin mennessä hakenut omat setelinsä. Edun ulkopuolelle yhtiössä on rajattu muun muassa autoedun käyttäjät.

”Työntekijöillä oli selvästi kiinnostusta seteleihin, mutta jonkun täytyi sysätä asia liikkeelle, joten ehdotimme henkilöstöjohtajalle niiden hankkimista” Saara Eder-Falck henkilöstöosastolta kertoo.

Etu säästää saajalleen selvää rahaa. Wärtsilä Oy:ssä saa seteleitä 290 euron edestä vuodessa ja yhtiö maksaa setelit kokonaan. Kun HSL:n yhden vyöhykkeen eli kunnan sisäisen 30 vuorokauden kausilipun hinta on 45,90 euroa, Helsingissä asuva Wärtsilän pääkonttorin työntekijä voi kattaa yhtiön maksamilla seteleillä yli puolen vuoden matkat. Seutulipulla töihin tulijakin kulkee seteleillä neljännesvuoden. 

Etu on työntekijälle veroton, kun sen arvo on alle 300 euroa vuodessa.

Työnantaja saa vähentää seteleiden hankkimisen kulut verotuksessa, joten yhtiölle koituu menoja vain seteleiden hallinnoinnista ja jakelusta.

Työmatkasetelissä ei kuitenkaan ole kysymys vain rahasta.

”Työntekijät arvostavat sitä, että yhtiö tukee heidän työmatkojaan ja setelit voivat olla myös etu, kun Wärtsilä rekrytoi uusia työntekijöitä”, Eder-Falck sanoo. ”Joukkoliikenteen käytön kannustaminen kodin ja työpaikan väliseen matkustamiseen on myös linjassa Wärtsilän valmistamien ympäristömyönteisten tuotteiden kanssa.”

Soraääniä on yhtiössä kuulunut vain niiden taholta, jotka eivät voi etua käyttää sen vuoksi, että he matkustavat työpaikalleen HSL:n lippualueen ulkopuolelta.

”Osa tällaisista työntekijöistä on kuitenkin kuitannut seteleitä ja siirtynyt liityntäliikenteen käyttöön”, Eder-Falck mainitsee. ”He jättävät auton parkkiin lippualueen rajalle ja jatkavat joukkoliikenteellä pääkonttorille.”

On siis hyvin todennäköistä, että työmatkaseteleitä on Wärtsilä Oy:ssä jaossa myös jatkossa.