HSL alueen joukkoliikenne pysyy Euroopan kärjessä

HSL-alueen joukkoliikenne arvioitiin jälleen parhaaksi eurooppalaisten kaupunkien BEST-tutkimuksessa.

Asukkaat antavat tämänvuotisessa kyselyssä entistä enemmän kiitosta muun muassa liikennepalvelun luotettavuudesta.

Helsingin seutu sijoittui BEST-tutkimuksen kärkeen jo neljättä vuotta peräkkäin. Asukkaista 77 prosenttia on tyytyväisiä joukkoliikenteeseen. Hieman alemman kokonaisarvosanan saivat Geneve (72 % tyytyväisiä), Tukholma (71 %) ja Wien (67 %). Oslossa tyytyväisten osuus jäi 59 prosenttiin ja Kööpenhaminassa 53 prosenttiin.

Entistä luotettavampaa palvelua

HSL alueella joukkoliikennettä pidetään huomattavasti luotettavampana kuin muissa BEST-kaupungeissa: meillä luotettavuuteen tyytyväisten osuus on 77 prosenttia, muualla keskimäärin 54 prosenttia. HSL-alueen asukkaiden luottamus joukkoliikenteeseen lisääntyi selvästi viime vuodesta, jolloin tyytyväisiä oli 65 prosenttia.

”Joukkoliikenteen luotettavuus on parin viime vuoden aikana ilahduttavasti parantunut, kun muun muassa varautumista talven hankalimpiin kelioloihin on kehitetty. Tämä näkyy BEST-tutkimuksen lisäksi HSL:n tuoreessa asiakastyytyväisyystutkimuksessa, jossa etenkin lähijuna- ja raitioliikenteen luotettavuus sai aikaisempaa paremmat arvosanat”, HSL:n operatiivisten tutkimusten ryhmäpäällikkö Antti Vuorela sanoo.

Joukkoliikenteen tarjontaa HSL-alueen asukkaat pitävät parempana (tyytyväisiä 72 %) kuin kilpailijakaupungeissa (tyytyväisiä keskimäärin 66 %). Tyytyväisyys tarjontaan on ollut viime vuosina nousussa.

Helsingin seudulla useammat myös katsovat saavansa joukkoliikenteessä vastinetta rahoilleen (tyytyväisiä 53 %, muut keskimäärin 35 %), ja lippujen hinnat koetaan meillä kohtuullisiksi useammin kuin muualla.

Turvallista, mukavaa ja helppoa
 

HSL-alueen asukkaiden kokemus turvallisuudesta joukkoliikenteessä on samaa tasoa kuin muissakin kaupungeissa. Turvallisuuteen tyytyväisten osuus on meillä ollut viime vuosina nousussa. Myös tyytyväisyys matkustusmukavuuteen on Helsingin seudulla BEST-kumppanien keskitasoa.

Tiedottaminen pysäkeillä sekä häiriötilanteissa saa meillä enemmän kritiikkiä kuin muissa kaupungeissa. Sen sijaan täällä ollaan tyytyväisempiä matkan suunnitteluvaiheessa tarjolla olevaan tietoon. Suurin ansio kuuluu Reittioppaalle, jonka suosio helppokäyttöisenä verkkopalveluna on ollut vakaa jo vuosia.

Helsingin seutu jää BEST-kaupunkien keskiarvon alapuolelle, kun mitataan tyytyväisyyttä henkilökunnan kykyyn neuvoa asiakkaita. Tyytyväisyys henkilökunnan käytökseen on kuitenkin kasvanut vuodesta 2008 alkaen, jolloin systemaattinen kuljettajien asiakaspalvelukoulutus käynnistyi. 

Oppia kilpakumppaneilta

BEST-tutkimuksessa selvitetään vuosittain asukkaiden tyytyväisyyttä joukkoliikenteeseen. Samalla hankitaan tietoa asioista, joita kehittämällä joukkoliikenteen käyttöä voitaisiin lisätä. Tulosten vertailukelpoisuus varmistetaan toteuttamalla puhelinhaastattelut kaikissa kaupungeissa samaan aikaan ja samansisältöisinä.

Helsinki on ollut mukana BEST-tutkimuksessa (Benchmarking European Service of Public Transport) vuodesta 2000 alkaen ja tutkimusta on tehty kaikissa HSL jäsenkunnissa vuodesta 2010. HSL toimi BEST tutkimuksen puheenjohtajana vuodet 2011 - 2012. Vuonna 2013 mukana oli kuusi kaupunkia: Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, Geneve ja Wien. Helsingin seudulla tutkimukseen haastateltiin noin 1 700 asukasta.

Raportti: Helsingin seudun joukkoliikenne kansainvälisessä BEST-tutkimuksessa 2013