HSL:n hallituksen päätökset 22.10.2013

Esityslistatekstit ovat luettavissa: http://www.hsl.fi/paatoksenteko

HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014 - 2016
Hallitus hyväksyi talousarvion 2014 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2015 – 2016. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella. Linkki esitykseen: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2013340-2.PDF

HSL:n lippujen hinnat 2014
Hallitus päätti korottaa lippujen hintoja ensi vuodelle esityksen mukaisesti. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella. Linkki esitykseen: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2013340-3.PDF

Vantaan sisäisen linjan 73 kilpailutus
Hallitus päätti valita kilpailutuksen perusteella linjaa 73 liikennöimään Oy Andersson Ab:n. Uusi sopimuskausi alkaa 2014 talviliikennekauden alussa ja päättyy kesäliikennekauden lopussa 2015. Linkki esitykseen: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2013340-4.PDF

Selvitys yhtymäkokoukselle tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 2012 johdosta
Hallitus päätti antaa yhtymäkokoukselle esityksen mukaisen selvityksen. Linkki esitykseen: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2013340-5.PDF

HSL:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet
Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy HSL:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet esityksen mukaisena. Linkki esitykseen: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2013340-6.PDF

Riskienhallintapolitiikka
Hallitus hyväksyi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän riskienhallintapolitiikan esityksen mukaisena. Linkki esitykseen: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2013340-7.PDF

Lausunto Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelmista
Hallitus päätti antaa Päijät-Hämeen ja Hämeen liitoille lausunnot Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelmista. Hallitus totesi, että on kannatettavaa, että Lahti-Helsinki kehitysvyöhykkeen joukkoliikenteen palvelutasoa parannetaan ja rautatieliikenteen ohella myös vahvoja bussiliikenteen laatukäytäviä hyödynnetään. HSL:n mielestä suunnitelmassa tulisi kuitenkin näkyä selvemmin liityntäpysäköinnin edistäminen. HSL pitää lisäksi tärkeänä, että pääradan kapasiteetin lisäykset ja Riihimäen kolmioraide toteutetaan hallituksen liikennepoliittisessa selonteossa esitetyssä aikataululla. Myös joukkoliikenteen lippuyhteistyötä on syytä jatkaa ja syventää kaupunkiseutujen välillä. Linkit esityksiin: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2013340-10.PDF ja http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2013340-11.PDF

Lausunto Talman osayleiskaavaehdotuksesta
Hallitus lausuu Sipoon kunnalle, että HSL panostaa Keravan ja Nikkilän välisissä yhteyksissä selkeään linjastosuunnitteluun, mahdollisimman nopeisiin reitteihin ja tiheään vuoroväliin. Linkki esitykseen: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2013340-12.PDF

Markkinaoikeuden päätöksestä valittaminen
Hallitus päätti valtuuttaa toimitusjohtajan hakemaan muutosta markkinaoikeuden päätökseen koskien LIJ 2014 -hankkeeseen liittyvää julkista hankintaa, josta CGI Suomi valitti markkinaoikeuteen. HSL hakee muutosta markkinaoikeuden päätökseen korkeimmalta hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi, p. 050 565 8884, suvi.rihtniemi@hsl.fi
Viestintä- ja markkinointijohtaja Mari Flink, p.0407150440, mari.flink@hsl.fi