Työsuhdematkalippu on HSL-alueella autoetua suositumpi

Työsuhdematkalipun suosio kasvaa HSL-alueella tasaisesti.

Työsuhdelippua käytti vuonna 2012 HSL:n tilastojen ja verohallinnon tietojen mukaan noin 65 000 henkeä, yli 10 prosenttia enemmän kuin vuonna 2011. Vuonna 2008 työsuhdelipulla kulki noin 34 000 henkeä.

Lippuetua tarjoaa tätä nykyä työntekijöilleen yli 1 300 HSL-alueen työnantajaa. Kuukausilaskutettavaa työsuhdekausilippua käyttävien yritysten määrä on kasvanut tasaisesti yli 10 prosenttia vuodessa. Työmatkaseteleitä käyttävien yritysten määrä on kolminkertaistunut viimeisen kolmen vuoden aikana.

Valtakunnallisesti tarkasteltuna työsuhdelipun käyttäjistä 80 prosenttia matkustaa HSL-alueen joukkoliikenteessä. Lippuetu on HSL-alueella jo suositumpi kuin autoetu, jota käytti viime vuonna noin 36 000 henkeä.

Työsuhdelippu kannustaa joukkoliikenteeseen

HSL:n tuoreen tutkimuksen mukaan työsuhdelipun käyttäjät ovat hyvin tyytyväisiä etuunsa ja lippu on vaikuttanut selvästi heidän matkustustottumuksiinsa. Työsuhdematkalippua käyttävistä vastaajista kulki ennen edun käyttöönottoa 11 prosenttia päivittäin autolla ja 61 prosenttia joukkoliikenteellä. Kun vastaajat olivat ottaneet lipun käyttöön, heistä kulki joukkoliikenteellä päivittäin 72 prosenttia ja henkilöautolla enää kuusi prosenttia.

Työsuhdelipusta on käyttäjälleen merkittävää rahallista hyötyä. Vuoden 2010 alussa voimaan tullut uudistus muutti matkalippuedun kokonaan verovapaaksi 300 euroon asti ja henkilökohtaiselle matkakortille ladatun kauden lisäksi myös arvo tuli etuuden piiriin. Tämä helpotti esimerkiksi osan vuotta työmatkapyöräilevien ja satunnaisten joukkoliikenneasiakkaiden mahdollisuutta hyödyntää etua.

Työsuhdelippu on edullinen myös työnantajalle, sillä lippujen hankkimisesta aiheutuvat kulut voi vähentää täysimääräisinä verotuksessa.

Työmatkasetelit palvelevat erityisen hyvin suuria työnantajia, joiden henkilöstö vaihtuu vilkkaasti ja joissa on paljon lyhytaikaisia työsuhteita. Kappalemääräisesti eniten seteleitä käyttävät pääkaupunkiseudun kuntatyönantajat, mutta viimeisen vuoden aikana suuret yksityiset työnantajat ovat ryhtyneet hankimaan seteleitä selvästi entistä enemmän.

Verotusta syytä selkeyttää 

Liikenne- ja viestintäministeriö laatima vuoden 2012 liikennepoliittinen selonteko asettaa tavoitteeksi, että työsuhdematkalipun käyttöä pitäisi edistää selkiyttämällä verotusta, koska lippuedun verokohtelu on edelleen tarpeettoman monimutkainen.
HSL kannattaa ehdotusta, sillä verotuksen selkiyttäminen lisäisi entisestään työsuhdelipun houkuttelevuutta, mikä puolestaan kasvattaisi joukkoliikenteen käyttöä varsinkin suurilla kaupunkiseuduilla.