Yhteiskäyttöautoilun kasvu edellyttää julkista tukea

HSL, Helsingin seudun kunnat, Uudenmaan ELY-keskus sekä LVM ja VR ovat selvittäneet, miten autojen yhteiskäyttöä Helsingin seudulla olisi mahdollista edistää. Toimikunnan loppuraportti toteaa, että autojen yhteiskäyttöä tukevat palvelut, esimerkiksi pysäköinnin järjestäminen, on kytkettävä tiiviisti osaksi seudun liikennejärjestelmän suunnittelua.

Yhteiskäyttöautoilu on kasvanut Suomessa 2000-luvulla niin määrällisesti kuin laadullisesti, mutta päättäjien ja viranomaisten myönteinen asenne yhteiskäyttöautoilua kohtaan on toimikunnan mielestä tärkeää, jotta se voisi saavuttaa vielä suuremman käyttäjäkunnan.

Yhteiskäyttöautoilu on saanut maailmalla usein alkunsa kunnan, maakunnan tai valtion hankkeena ja julkinen tuki yhteiskäyttöautoilulle on monin paikoin huomattavasti suurempaa kuin Suomessa. Rahallisen tuen ohella keinoja ovat muun muassa liikennesuunnittelu, informaation jakaminen ja kampanjointi. Samanlaisia keinoja voisi toimikunnan mielestä kokeilla myös Helsingin seudulla.

Tärkeä yhteiskäyttöautoilua tukeva tekijä on helpon ja edullisen pysäköinnin tarjoaminen. Pysäköintipolitiikka vaihtelee Helsingin seudulla huomattavasti kunnasta toiseen, mutta kaikissa alueen  kaupungeissa on pyrkimyksenä säädellä autopaikkojen määrää. Yksi yhteiskäyttöauto korvaa noin kymmenen yksityisautoa, mikä vähentää huomattavasti pysäköintipaikkojen rakentamiskustannuksia, jolloin myös asumiskustannukset pienenevät.

Liityntäpysäköintialueet ovat tärkeitä pysäköintipaikkoja yhteiskäyttöautoille, joille on kuitenkin toistaiseksi vähän merkittyjä paikkoja. Sopiva autopaikkamäärä voisi olla kaksi merkittyä paikkaa per asema. Toimikunta myös ideoi, että Helsingin seudulla toteutettaisiin yksinkertainen yhteiskäyttöautoilun merkki viralliseksi liikennemerkiksi tai ainakin lisäkilveksi.
Lisäksi yhteiskäyttöautoille myönnettäisiin autoon kiinnitettävä tunnus, jota vastaan ne saisivat pysäköidä merkatuille paikoille. Merkin käyttö myös lisäisi yhteiskäyttöautoilun tunnettuutta.

Henkilöautoilu on ainakin Länsi-Euroopassa ja Yhdysvalloissa murroksessa. Entisestä statusesineestä on tullut arkinen käyttöesine. Yhä useampi kaupungeissa asuva jättää auton hankkimatta. Joskus eteen tulee kuitenkin tilanteita, jolloin auto on tarpeellinen: kannettavaa on paljon tai matkalla joutuu poikkeamaan useammassa kohteessa niin, että joukkoliikenteellä kulkeminen olisi hankalaa. Tällaiseen satunnaiseen auton tarpeeseen riittää useimmiten ympäristöystävällinen ja kaupunkitilaa säästävä  vaihtoehto eli yhteiskäyttöauto.

Autojen yhteiskäytön edistäminen Helsingin seudulla -raportti kokonaisuudessaan