Matkustamisen sujuvuus junissa parantunut

Matkustajat antoivat kiittävän arvion HSL-alueen joukkoliikenteelle kesällä 2013 tehdyssä kyselyssä. Matkustajista 86 prosenttia oli tyytyväisiä palveluun, ja annettujen arvosanojen keskiarvo oli 4,01 asteikolla 1–5. Erityisesti raitio- ja junaliikenteen luotettavuudelle annetut arvosanat paranivat aikaisempiin kesiin verrattuna. Myös matkanteon sujuvuus junissa sai aiempaa merkittävästi paremman arvion.

Myös Suomenlinnan lautamatkustajat arvioivat HSL-alueen joukkoliikennettä kiittävin arvosanoin, sillä yleisarvosanojen keskiarvo oli 4,15. Myös lautalla matkustaminen sai hyvät arviot liki kaikissa kysytyissä asioissa. Lauttamatkustajat olivat tyytyväisiä henkilökunnan palveluun ja lauttojen siisteyteen, aikatauluissa pysymiseen ja niiden sopivuuteen itselle sekä matkustusmukavuuteen ja -väljyyteen. Ainoastaan tyytyväisyys odottamisolosuhteisiin laiturilla sai arvosanakseen alle neljä. Erityisesti laiturijärjestelyiden toimivisuus ruuhkaisina aikoina sai kritiikkiä.

”Kesällä 2013 tutkimuksen erityisteemana oli turvallisuus. Kartoitamme turvallisuuteen liittyviä ongelmia myös linja-autonkuljettajille suunnatulla kyselyllä. Tavoitteena on parantaa turvallisuutta, jotta kaikki voivat käyttää joukkoliikennettä turvallisin mielin”, toteaa Operatiiviset tutkimukset -ryhmän päällikkö Antti Vuorela, joka vastaa tutkimuksen toteutuksesta HSL:ssä.

Matkustajat kokevat turvattomuuden tunnetta asemilla ja pysäkeillä liikennevälineitä enemmän. Joukkoliikenteellä matkustamista vältellään turvattomuuden tunteen takia erityisesti junaliikenteessä iltaisin. Esimerkiksi viikonloppuisin junalla matkustamista sanoo karttavansa noin neljännes matkustajista. Muissa liikennevälineissä osuus on alle viidenneksen.

HSL tutkii matkustajien tyytyväisyyttä joukkoliikenteen palveluihin ympärivuotisella kyselytutkimuksella. Kesän 2013 tutkimusjakson aikana mielipidettä kysyttiin Suomenlinnan lauttaliikenteessä 1 188 matkustajalta ja muissa joukkoliikennevälineissä 4 670 matkustajalta.

Lisätietoja: Operatiiviset tutkimukset -ryhmän päällikkö Antti Vuorela, puh. 040 5044 582