Juhlijat löysivät yömetron kyytiin

Viikonloppuöiden pidennetty metroliikenne saavutti suosiota ainakin pikkujoulukaudella.

Moni Itä-Helsinkiin menevä vaihtoi yöbussin metroon, mutta myöhäiset metrovuorot palvelivat myös kantakaupungin sisällä matkustavia.

Yömetrokokeilu alkoi viime marraskuun puolivälissä. Jouluun mennessä yömetrolla tehtiin keskimäärin noin 4 000 matkaa/yö. Samaan aikaan Itä-Helsingin yöbusseissa matkustajamäärä väheni vain noin 1 300:lla, 1 500 matkustajaan yötä kohti.

”Osasimme odottaa yömetron keräävän matkustajia pikkujoulukaudella. Myönteinen yllätys oli, että metromatkustus kasvoi enemmän kuin yöbussien käyttö väheni”, HSL:n Joukkoliikennesuunnittelu-osaston johtaja Tero Anttila sanoo.

”Yömetro on siis kerännyt väkeä selvästi enemmän muualta kuin Itä-Helsingin bussilinjoilta. Asemakohtaisten tilastojen perusteella voi päätellä, että myöhäisillä metrovuoroilla tehtiin runsaasti kantakaupungin sisäisiä matkoja.”

Kesäkuun puoliväliin asti jatkuvan kokeilun aikana metro liikennöi viikonloppuisin kaksi tuntia tavallista pidempään. Keskustasta Itä-Helsinkiin ajavilta yöbusseilta jää joitakin vuoroja ajamatta ja liityntäbussilinjojen liikennöintiaika pysyy ennallaan.

Metrossa tehdään arkisin kaikkiaan parisataa tuhatta matkaa. Lauantaisin matkustajia on keskimäärin 135 300.

Pikkujoulukauden perusteella ei Anttilan mukaan voi vielä tehdä yleispäteviä johtopäätöksiä yömetron matkustajamääristä. ”Vasta tulevat kuukaudet näyttävät, onko suosio pysyvää vai sesonkiluonteista.”

HSL seuraa yömetron matkustajamäärien kehitystä kevään ajan, ja tavoitteena on päättää kokeilun vakinaistamisesta loppukeväällä. Yöliikenteen toteuttamiseen vaikuttavat myös länsimetron rakentamisen vaatimat kuljetukset sekä tunneleissa tehtävät metron automatisointityöt, joita voidaan tehdä vain öisin liikennöintiajan ulkopuolella.