HSL:n hallituksen päätökset 11.2.

Esityslistatekstit ovat luettavissa: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2014359.HTM

Kirkkonummen ja Sipoon bussikilpailutukset
Hallitus valitsi Kirkkonummen linjoja liikennöimään Nurmijärven Linjan ja Pohjolan liikenteen. Sipoon linjaston liikennöitsijäksi valittiin Pohjolan Liikenne. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella. Linkki esitykseen: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2014359-2.HTM.

Vantaan linjastosuunnitelma 2015
Hallitus päätti jättää pöydälle käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa Vantaan linjastosuunnitelman 2015, joka liittyy Kehäradan käyttöönottoon. Linkki esitykseen: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2014359-3.HTM.

Joukkoliikenteen pienkohteiden rakentaminen 2015 - 2017
Hallitus esittää HSL:n jäsenkaupungeille määrärahoja joukkoliikenteen pienkohteiden rakentamiseksi tuleville vuosille esitysten mukaisesti.

Vapaa matkustusoikeus Gymnaestrada 2015 -tapahtumaan
Hallitus myönsi Gymnaestrada 2015 –tapahtuman osallistujille ja järjestäjille vapaan matkustusoikeuden HSL-liikenteeseen tapahtuman ajaksi. Linkki esitykseen: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2014359-9.HTM.

Matkalippujen tarkastusta avustavat palvelut
Hallitus valitsi matkalippujen tarkastusta avustavien palveluiden toimittajaksi Securitas Oy:n. Linkki esitykseen: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2014359-10.HTM.

Aikataulukirjojen hinnoittelu
Hallitus päätti, että aikataulukirjoille voidaan määritellä omakustannehinta, joka kattaa kirjan tuottamisesta koituvat kokonaiskustannukset. Linkki esitykseen: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2014359-11.HTM.

HSL:n strategia ja henkilöstöstrategia
Hallitus hyväksyi HSL:n toiminta- ja henkilöstöstrategian. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella. Linkki esitykseen: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2014359-12.HTM ja http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2014359-13.HTM.

Oikaisuvaatimuksen käsittely
Hallitus hylkäsi Olli Lahden oikaisuvaatimuksen koskien liikennöintisuunnitelmaa 2014 – 2015. Linkki esitykseen: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2014359-14.HTM.

Joukkoliikenteen palvelutason seuranta
Hallitus merkitsi asian tiedoksi. Linkki esitykseen: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2014359-15.HTM.

Sisäisen tarkastuksen yhteenvetoraportti 2013 ja tarkastussuunnitelma 2014
Hallitus merkitsi tiedoksi sisäisen tarkastuksen raportin ja suunnitelman. Linkki esityksiin: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2014359-17.HTM ja http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2014359-18.HTM.

Östersundomin raideyhteyshankkeen ympäristövaikutusten arviointi
Hallitus merkitsi tiedoksi HSL:n lausunnon Östersundomin raideyhteys -hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) tarpeesta.