Kirkkonummi ja Sipoo siirtyvät syksyllä HSL:n suunnittelemille reiteille

HSL:n tavoitteina suunnittelussa ovat olleet linjastojen selkeyttäminen ja yhteyksien tihentäminen.

HSL laati Sipooseen linjastosuunnitelman vuoden 2013 keväällä ja Kirkkonummelle jo vuonna 2011. Suunnitelmat tulevat todeksi syysliikenteestä 2014 lähtien, kun järjestelyvastuu kuntien bussiliikenteestä siirtyy liikennöitsijöiltä HSL:lle.

HSL suunnittelee ja kilpailuttaa reitit sekä hankkii liikenteen. Liikennöitsijät suunnittelevat edelleen   aikataulut, mutta HSL:n antamien palvelutaso-ohjeiden puitteissa.
HSL:n reittisuunnittelun tavoitteena on ollut luoda kumpaankin kuntaan entistä selkeämpi ja suoraviivaisempi linjasto, joka matkustajan on helppo hahmottaa.
 

Sipooseen liityntälinjoja 

Sipoossa uusi linjasto parantaa sipoolaisten mahdollisuuksia käyttää joukkoliikennettä ruuhka-aikojen ulkopuolella ja tarjontaa on entistä tasaisemmin eri aikoina. Ilta- ja viikonloppuliikenne lisääntyy Nikkilän ja Söderkullan sekä Söderkullan ja Eriksnäsin välillä.

Itäkeskuksen ja Söderkullan välillä sekä reitillä Kerava–Talma–Nikkilä liikennöidään joka päivä, samoin Nikkilän ja Söderkullan sekä Söderkullan ja Eriksnäsin välillä. Täydentävää arkiliikennettä on välillä Rautatientori–Nikkilä. Lisäksi Sipoon kylistä ajetaan Nikkilään ja Söderkullaan koululaislinjoja, jotka palvelevat myös työmatkayhteyksiä.

Helsingin keskustasta Etelä-Sipooseen kulkeva linja 841 muuttuu syksyllä liityntälinjaksi Itäkeskuksen metroasemalta Söderkullaan. Myös yhteydet Helsingin suunnasta Nikkilään muuttuvat vaihdollisiksi Keravan aseman kautta arki-iltaisin ja viikonloppuisin.
Hiljaisen ajan yhteydet Helsingin ja Nikkilän välillä eivät kuitenkaan harvene, sillä lyhyttä liityntälinjaa on mahdollista ajaa tiheämmin kuin suoraan Helsinkiin ajavaa linjaa.

HSL karsii Kirkkonummen reittiversioita

Kirkkonummella reittiversioiden määrä vähenee yli sadasta pariinkymmeneen. Palvelutaso kohenee  erityisesti haja-asutusalueilla, missä bussiliikenne palvelee jatkossa kaikkina arkipäivinä. Aikaisemmin monille alueille ei ole päässyt koulujen loma-aikoina. Useimpiin Kirkkonummen kohteisiin, joihin ei nyt ole liikennettä kesäisin, on sitä jatkossa.

Espoon ja Kirkkonummen väliset yhteydet paranevat, kun Espoon sisäinen linja 87 muuttuu linjaksi 287, jonka reitti jatkuu Kolmirannasta Veikkolaan. Lisäksi aloittaa uusi linja 911 Kauklahti - Masala - Kirkkonummi.

Kirkkonummen linjastosuunnitelma

Sipoon linjastosuunnitelma

HSL ratkaisi Sipoon ja Kirkkonummen tarjouskilpailun 11.2.2014