Raitioliikenteen linjastosuunnitelma nyt kommentoitavana

HSL:ssä on valmistunut raitioliikenteen linjastosuunnitelman luonnos. Tutustu suunnitelmaan - kommentointiaikaa on 16.2. asti.

Suunnitelmaluonnosta koskevat kommentit HSL toivoo sähköpostilla osoitteeseen raitioliikenteen_linjastosuunnitelma@hsl.fi. Nyt saatavan palautteen perusteella arvioidaan, onko suunnitelmaan tarpeen tehdä vielä muutoksia.

Linjastosuunnitelma perustuu marras-joulukuussa esillä olleisiin linjastovaihtoehtoihin ja niistä saatuihin kommentteihin, joita tuli kaikkiaan 356. ”Palautteesta näkyy selvästi, että asukkaat arvostavat suoria, helposti hahmotettavia linjoja ja tiheää liikennettä. He toivovat sekä keskustaan että kaupungin poikki kulkevien yhteyksien säilyvän suurin piirtein nykyisenlaisina”, HSL:n joukkoliikennesuunnittelija Lauri Räty toteaa.

”Raitioliikenteestä muodostuukin kantakaupunkiin nykyistä vahvempi verkko, jolla matkustaminen on helppoa tiheiden vuorovälien ansiosta. Osalla linjoista pääsee matkustamaan kätevästi kaupungin poikki ja pyrkimyksenä on ollut, että vaihdottomia matkoja voisi tehdä pitkälti samoilla reiteillä kuin nykyisinkin.”

Suunnitelma parantaa raitioliikenteen kustannustehokkuutta, minkä seurauksena viikoittaisten lähtöjen määrää on voitu lisätä. Lisäystä tulee ensisijaisesti päivä- ja iltaliikenteeseen. Ruuhka-aikojen kapasiteetin riittävyys turvataan tulevaisuudessa hieman nykyisiä suuremmilla raitiovaunuilla.

Viimeistelty linjastosuunnitelma viedään kevään aikana HSL:n hallituksen käsiteltäväksi ja siitä pyydetään jäsenkuntien lausunnot HSL:n alustavan talous- ja toimintasuunnitelman yhteydessä. Kuntien lausunnot saatuaan HSL:n hallitus hyväksyy linjastosuunnitelman alustavan aikataulun mukaan syksyllä 2014.

Linjastomuutokset tapahtuvat raitioliikenteessä vaiheittain vuosina 2017 - 2024. Muutoksia voidaan tehdä uusien ratojen valmistuessa. Jätkäsaaressa ja Hernesaaressa rataverkko laajenee asuin- ja katurakentamisen tahdissa siten, että linjan 7 liikenne Saukonpaateen voisi alkaa vuonna 2017. Jätkäsaaren raitiotiet valmistuvat kokonaisuudessaan 2020-luvun alussa. Hernesaaren kärkeen raitioliikenne ulottunee 2020-luvun puolivälissä, Eiranrantaan mahdollisesti jo aiemmin. Ilmalaan raitiovaunut kulkevat Pasilan keskuskorttelien ja uusien raiteiden valmistuttua arviolta 2021.

Linjastosuunnitelman aineistot (linjastokartta, vuorovälitaulukot, linjakortit sekä linjakohtaiset reittikartat) löytyvät Raitioliikenteen linjastosuunnitelma -sivulta.

Raitioliikenteen linjastosuunnitelman blogissa voi seurata myös työn aiempia vaiheita sekä esittää näkemyksiä tulevasta linjastosta.