73 minuuttia liikenteessä

HSL:n liikkumistutkimus kertoo, että Helsingin seudun asukkaat käyttävät päivittäisiin matkoihin 73 minuuttia ja tekevät arkisin keskimäärin 3,4 matkaa.

Matkoista kolmannes taitetaan jalan tai pyöräillen. Sen sijaan alueelliset erot vaikuttavat silloin, kun asukkaat tekevät valintoja joukkoliikenteen ja henkilöautoilun välillä. Ensimmäistä kertaa 50 vuoteen matkustaminen joukkoliikenteellä kasvaa pääkaupunkiseudulla nopeammin kuin yksityisautoilu, käy ilmi HSL:n julkaisemasta raportista Liikkumistottumukset Helsingin seudulla 2012.

HSL julkisti syksyllä 2013 liikkumistutkimuksen päätulokset. Nyt tulokset on koottu raporttiin, josta löytyy yksityiskohtaisempaa tietoa tutkimuksen tuloksista. Liikkumistutkimusta on tehty pääkaupunkiseudulla vuodesta 1966 alkaen. Tutkimusalue on laajentunut kattamaan Helsingin seudun 14 kuntaa. Tutkimus tuottaa tietoa seudun asukkaiden matkoista ja liikkumistavoista liikennesuunnittelua ja liikenne-ennustemallien päivittämistä varten.

Raportti: Liikkumistottumukset Helsingin seudulla 2012

Työmatkailijat siirtymässä joukkoliikenteeseen

Vertailuajankohtana 2008-2012  joukkoliikenteen osuus kasvoi pääkaupunkiseudun ohella koko Helsingin seudulla. Osuus on kasvanut valtaosassa alueen kunnista, työ- ja vapaa-ajan matkoilla, naisten ja miesten keskuudessa ja useimmissa ikäryhmissä. Miehet kuroivat naisia kiinni joukkoliikenteen käyttäjinä, mutta edelleen naiset valitsevat julkisen liikenteen miehiä useammin. Kävely ja pyöräily lisäsivät suosiotaan Espoossa ja Vantaalla.

Joukkoliikenteen käyttö lisääntyi etenkin työmatkoilla ja ikäryhmissä 18-44-vuotiaat. Sen sijaan 65 vuotta täyttäneet valitsivat aiempaa useammin henkilöauton. Myös henkilöt, joilla on ajokortti ja auto käytössään, ovat lisänneet joukkoliikenteen käyttöä henkilöautoon verrattuna joka alueella.

Suhteellisesti eniten ajokortteja on 35-54-vuotiailla miehillä ja vähiten 75 vuotta täyttäneillä naisilla. Ajokortillisten osuus Helsingissä on 77 prosenttia, kun Nurmijärvellä, Tuusulassa, Sipoossa, Mäntsälässä ja Kauniaisissa osuus on 91 prosenttia. Joukkoliikenteen palvelutaso vaikuttaa siihen millaisena vaihtoehtona joukkoliikennettä pidetään. Pääkaupunkiseudulla 80 prosentilla on käytössään matkakortti tai muu vastaava joukkoliikennelippu, kun koko Helsingin seudulla osuus on 30 prosenttia.