HSL valmistautuu Kehäradan käyttöönottoon - Vantaan bussilinjasto uudistuu elokuussa 2015

Kesällä 2015 käynnistyvä Kehäradan junaliikenne tuo muutoksia myös Vantaan bussiliikenteeseen. Bussiliikenne on jatkossa pääosin liityntäliikennettä Kehäradan asemille. Kehärata tarjoaa nopean runkoyhteyden lentoasemalle sekä Leinelän, Aviapoliksen ja Kivistön alueille. Uusi rata nopeuttaa myös poikittaisliikennettä Tikkurilan ja Myyrmäen välillä. Suorat bussiyhteydet Vantaan ja Helsingin keskustan väliltä vähenevät.

Jatkossa Myyrmäki ja Tikkurila ovat tärkeitä juna- ja bussiliikenteen solmukohtia. Syksyllä 2015 aloittava runkolinja 560 Rastilasta Vuosaaren, Malmin aseman ja Paloheinän kautta Myyrmäkeen tuo vahvistusta poikittaisliikenteeseen. Malmin asema toimii vaihtoyhteytenä linjan 560 ja Kehäradan välillä, mikä nopeuttaa matkustamista lentoaseman ja Itä-Helsingin välillä.

Kehäradan junaliikenne lisää junien liikennöintikustannuksia noin 9,4 - 9,8 miljoonalla eurolla. Vastaava säästö syntyy elokuuhun 2015 ajoittuvilla bussiliikenteen muutoksilla. Vantaan kaupunki pitää tärkeänä, että liikenteen kokonaiskustannukset pysyvät nykyisellä tasolla Kehäradan käyttöönoton jälkeen. Junaliikenteen kustannuksiin vaikuttavat myös päätökset millä asemilla Kehäradan junat pysähtyvät. Lopulliset päätökset liikennöintitavasta ja kustannuslaskelmat syntyvät keväällä 2015, kun Kehäradalla on päästy tekemään koeajoja oikeissa olosuhteissa.

Vantaan bussilinjaston uudistusta on valmisteltu neljässä alueellisessa suunnitelmassa, joiden pohjalta on muodostettu koko Vantaan kattava linjastosuunnitelma. Kokonaissuunnitelmassa alueellisia suunnitelmia on vielä rukattu niin, että linjasto toimii kokonaisuutena hyvin ja kulut on pystytty pitämään Vantaan asettamissa raameissa. Kulujen kohtuullisuuden lisäksi Vantaa linjauksissa hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle rakennetuilta asuinalueilta ei tule karsia kulkuyhteyksiä. Tärkeää on myös, että asukkaat pääsevät sujuvasti terveys- ja virkistyspalvelujen äärelle.
Vantaan_linjastosuunnitelmien_esittely

Muuttuvat bussireitit numeroidaan uudelleen. Numerouudistus johtuu paitsi linjastomuutoksista myös HSL:n vähittäisestä pyrkimyksestä muuttaa linjanumerointi sellaiseksi, että HSL alueella ei ole käytössä useita samalla numerolla kulkevia linjoja. Linjastouudistuksen myötä myös bussiliikenteen sopimukset uudistuvat ja liikennöitsijät saattavat vaihtua.

Muutoksia Hakunilan suuralueella

• Linja 717 Kuninkaanmäen itäosan joukkoliikenneyhteydet omaan aluekeskukseen ja Helsingin keskustaan nykyisen linjan 741 K-vuorojen mukaista reittiä
• Yhteydet Sotungista ja Sepänmäestä omaan aluekeskukseen ja Helsingin keskustaan linjan 717 A-vuoroilla Rautatientorilta Hakunilan keskustan ja Itä-Hakkilan kautta Sotungin koulun kääntöpaikalle.
• Linjaa 718 (nykyinen linja 740) liikennöidään ruuhka-aikoina Rautatientorilta Nissakseen
• Työmatkalinja 518 ei enää kierrä Kuninkaanmäen itäosan kautta
• Linjan 711 (nykyinen linja 68) ei kierrä Kuninkaanmäen itäosan kautta
• Linjan 712 (nykyinen linja 69) ajaa Tikkurilasta Kuninkaanmäen itäosan kautta Kolohongan kääntöpaikalle. Korvaavia yhteyksiä Sotunkiin linjan 717 A-vuoroilla sekä linjalla 719.

Muutoksia Tikkurilan suuralueella

• Matka-aika Hakunilan suunnalta Tikkurilan asemalle nopeutuu linjan 62 nykyiseen reittiin verrattuna, kun reitti siirretään Tikkurilassa Ratatielle.

Muutoksia Korso - Koivukylän suuralueella

• Ilolan, Ruskeasannan ja Simonkylän alueen yhteydet Helsingin kantakaupunkiin muuttuvat
• Linjalla 622 (nykyinen linja 613)Ilolasta säilyy edelleen ruuhka-aikoina nopea bussiyhteys Helsingin kantakaupunkiin, mutta linjan päätepysäkki on Hakaniemi. Helsingin keskustaan pääsee nopeammin vaihtamalla linjalta 624 junaan Leinelän, Koivukylän tai Tikkurilan asemalla. Helsingistä lähdöt ajetaan linjana 621 Tammiston ja Aviapoliksen kautta
• Linjan 623 reitti lyhennetään päättymään Hakaniemeen. Linjan palvelualueelta pääsee nopeimmin Helsingin keskustaan junalla Tikkurilan, Leinelän tai Koivukylän asemien kautta.
• Peijaksen sairaalan yhteyksiin on tehty joitakin muutoksia, jotta uusi linjasto tarjoaisi sinne mahdollisimman kattavat, mutta samalla mahdollisimman hyvin kysyntää vastaavat yhteydet eri puolilta Vantaata.
• Linjan 735 (nykyinen linja 70) reitti kulkee Peijaksen mäen kautta, ja on vaihdoton yhteys Tikkurilasta Peijaksen sairaalalle
• Liityntälinja 625 liikennöi vain arkisin ruuhka-aikoina Koivukylän palvelulinjan pikkubussilla. Muina aikoina liityntäyhteys Leinelän asemalle järjestetään linjalla 574 Peijas–Myyrmäki ja 623 Hakaniemi–Peijas. Linja 623 ei aja Rekolanmäkeen asti, mutta sinne liikennöidään linjaa 625 ruuhka-aikoina. Eri puolilta Vantaata on pääosin vaihdoton tai yhden vaihdon yhteys Peijakseen.

Muutoksia Aviapoliksen suuralueella

• Linjat 572 (nykyinen linja 56) ja linja 574 (nykyinen linja 50 / 52 / 53) ajavat Pakkalassa Väinö Tannerin tien kautta. Samalla paranevat yhteydet kauppakeskus Jumbolle.
• Linjalla 616 Hakaniemi – Kivistöv(nykyinen linja 652)Helsingin kantakaupungin suunnasta säilytetään vaihdoton työ-matkayhteys Kehä III:n varteen. Linjan 616 reitti kulkee Valimotien ja Ylästöntien kautta. Linjan päätepysäkki on Kivistön asemalla, jolloin linja tarjoaa myös vaihdottoman yhteyden Kivistöstä Helsinge skolalle. Koska linja 616 tarjoaa yhteyden Kivistöstä Keski-Vantaan työpaikka-alueille, siirretään linjan 575 läntinen päätepysäkki Martinlaakson asemalle.
• Linjan 576 (nykyinen linja 46) reittiä ei uloteta Tuupakantielle. Reitti kulkee nykyiseen tapaan Tikkurilantietä. Linjojen 415, 562, 571 ja 615 reitteihin on tehty pieniä tarkistuksia Pakkalassa, jotta linjat palvelisivat alueen asukkaita ja työpaikkoja mahdollisimman kattavasti.

Muutoksia Myyrmäen suuralueella

• Myyrmäki–Pähkinärinne–Hämeenkylä -välille perustetaan uusi linja 311,joka korvaa nykyiset linjat 50 ja 51.
• Linja 571(nykyinen linja 55) ja linja 311 muodostavat Myyrmäki–Pähkinärinne -osuudelle hyvän yhteyden noin 10–15 minuutin vuorovälillä.
• Linjan 574 (nykyinen linja 50) reitti kulkee Vantaankoskelta Martinlaakson kautta Myyrmäkeen.
• Linjan 314 (uusi numero 335) reittiä jatketaan Myyrmäestä Louhelantien ja Martinlaakson kautta Askistoon, jolloin laajalta alueelta Länsi-Vantaalta muodostuu vaihdottomat yhteydet Kaivokselan koululle. Linjaa liikennöidään arkisin noin klo 6–18. Lisäksi liikennöidään ruuhka-aikaan, iltaisin ja viikonloppuisin B-vuoroja välillä Myyrmäki–Martinlaakso–Askisto. Linnaisten ilta- ja viikonloppuliikenne toteutetaan kutsutaksilla (linja 335T).
• Linja 335 jatketaan Askistoon
• linja 565 lyhennetään välille Vantaankosken asema–Martinlaakso–Myyrmäki–Espoon keskus.
• Linjan 574 uusi reitti Vantaankoskelta Myyrmäkeen Martinlaakson kautta
• Yhteyden Vantaankosken asemalta Pähkinärinteeseen tarjoaa linja 322.

Muutoksia Kivistön suuralueella

• Linjalla 616 Hakaniemi–Kivistö Yhteys Kivistön asemalta Keski-Vantaalle
• Linjalla 616 vaihdoton yhteys muun muassa kauppakeskus Jumbolle ja Helsinge skolalle
• Nurmijärven suunnan bussit kulkevat Kivistössä joko aseman läheisyydessä sijaitsevien moottoritiepysäkkien tai Kivistön terminaalin ja Vanhan Hämeenlinnantien kautta