Matkustajat kiittävät luotettavaa joukkoliikennettä

Matkustajien tyytyväisyys Helsingin seudun joukkoliikenteeseen nousi syksyn 2013 kyselyssä ennätyslukemiin.

Matkustajien tyytyväisyys Helsingin seudun joukkoliikenteeseen on lisääntynyt tasaisesti viime vuosina ja nousi syksyn 2013 kyselyssä ennätyslukemiin. Erityisen paljon kiitosta sai uudistunut runkolinja 550.

Matkustajat antoivat HSL-alueen joukkoliikenteelle syksyllä 2013 yleisarvosanan 4,13 asteikolla yhdestä viiteen. ”Arvosana on noussut tasaisesti parin vuoden aikana ja viime syksyn tutkimusjaksolla tyytyväisyys nousi ennätyskorkealle kaikissa liikennemuodoissa”, HSL:n Joukkoliikennesuunnittelu-osaston johtaja Tero Anttila kertoo.

Kyselyyn vastasi runsaat 22 000 matkustajaa ja 89,4 prosenttia heistä antoi joukkoliikenteelle kokonaisarvosanan hyvä tai erittäin hyvä. Tyytyväisten osuus on noussut kahdessa vuodessa runsaat kaksi prosenttiyksikköä.

Runkolinjalla 550 (Itäkeskus – Westendinasema) otettiin syksyllä 2013 käyttöön avorahastus. Samalla linjan liikennöitsijä vaihtui ja bussikalusto uusiutui. Matkustajat suhtautuivat muutoksiin myönteisesti, ja avorahastus sai kiitosta myös avoimissa vastauksissa. Tyytyväisyys runkolinjaan 550 kasvoi 87 prosenttiin viime syksynä.

Lähijunien luotettavuus parani

Matkustajat pitävät joukkoliikennettä kaiken kaikkiaan entistä luotettavampana. Etenkin asiakkaiden tyytyväisyys lähijunaliikenteeseen on jatkanut kasvuaan. Lähijunat koetaan luotettaviksi ja tyytyväisyys matkanteon sujuvuuteen on kasvanut selvästi. Järjestyshäiriöt lähijunissa ovat vähentyneet.

Matkustajat ovat tyytyväisiä myös raitiovaunu- ja bussiliikenteen luotettavuuteen. Molemmissa liikennemuodoissa tyytyväisyys vaihtojen toimivuuteen on kasvanut. Matkustajien tyytyväisyys metroon pysyi korkealla tasolla. Siisteys on asiakkaiden mukaan kohentunut kaikissa liikennemuodoissa, etenkin junissa.

Marraskuun kaksi työnseisauspäivää, veturimiesten lakko ja Nobina Westin kuljettajien ulosmarssi eivät vaikuttaneet merkittävästi matkustajien tyytyväisyyteen.

Joulukuussa 2013 havaittiin ongelma syksyn asiakastyytyväisyystutkimukseen aineiston luottavuudessa, minkä vuoksi osa tutkimusaineistosta poistettiin. Datan korjaamisen johdosta tutkimustulokset paranivat.

Vastaavanlaiset tilanteet ehkäistään jatkossa entistä monipuolisemmalla aineiston testaamisella. Etenkin uutta Asty Web -työkalua hyödynnetään aineiston laadun varmistamiseksi. Tulosten luotettavuutta on jo parannettu merkittävästi.

”Varmistamme jatkossa tilastollisin testein ja monin eri keinoin tutkimusdatan laadun kuukausittain. Tällöin korjaaviin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä myös kesken tutkimuskauden”, Operatiiviset tutkimukset -ryhmän päällikkö Antti Vuorela sanoo.

HSL maksaa liikennöitsijöille tutkimustulosten pohjalta laatukannustebonuksia. Virheellisten tulosten vuoksi liian pieniä bonuksia saaneille liikennöitsijöille on korvattu erotus täysimääräisenä.
   
Syyskaudella parhaan kokonaisarvosanan busseista sai linja  550 (Itäkeskus - Westendinasema), junista A-juna (Helsinki - Leppävaara) ja raitiolinjoista 4 (Katajanokka - Munkkiniemi). Vastaavasti huonoimmat arvosanat saivat bussilinja 731 (Rautatientori - Kulomäki), Y-juna (Helsinki - Karjaa) ja raitiolinja 7A (Senaatintori - Töölö - Pasila - Senaatintori).


Lisätiedot:
osastonjohtaja Tero Anttila, p. 050 555 2932 ja ryhmäpäällikkö Antti Vuorela, p. 040 504 4582