Myöhätuntien metrojunissa on riittänyt tilaa

HSL on laatinut selvityksen marraskuun puolivälissä käynnistyneestä kokeilusta, jossa metro alkoi kulkea viikonloppuöisin kaksi tuntia entistä pitempään eli klo 1.30. asti. Selvityksen mukaan yöjunissa kulki pikkujoulukaudella korkeimmillaan 6 000 matkustajaa yössä ja tammikuussa puolet vähemmän. Helmikuussa matkustajia kulki 3 300 - 4 400 yötä kohden.

Lähes 40 prosenttia yömetron käyttäjistä on matkustanut kantakaupungissa Ruoholahden ja Kalasataman välillä. Itä-Helsingin busseissa matkustajia on ollut reilut tuhat henkeä vähemmän yötä kohti kuin aiempina vuosina.

HSL on saanut myönteistä palautetta yömetrosta, mutta radan varren asukkaat ovat toisaalta moittineet yöliikenteen lisäävän melua.

Kaksi lisätuntia metroliikennettä maksaa vuorokaudessa noin 4 400 euroa, kun otetaan huomioon yöbussiliikenteestä saadut säästöt. Yömatkan hinta oli pikkujoulukautena noin 1,10 euroa ja tammi-helmikuussa noin 1,90 euroa, kun koko metroliikenteessä liikennöintikustannus matkaa kohden on noin  0,40 euroa. Yömatkalle kertyy siis hintaa selvästi päivämatkaa enemmän.

Myöhätunnit ovat houkutelleet liputtomia matkustajia päiväliikennettä enemmän. Liputtomien osuus on ollut yömetrossa yli viisi prosenttia, kun osuus on normaalisti alle kolme prosenttia. Tarkastusmaksuja on määrätty helmikuun loppuun mennessä noin tuhat. Yömetron lipuntarkastuksista on kertynyt kustannuksia lähes yhtä paljon kuin tarkastusmaksuista on saatu tuloja.

Yöliikenteessä on esiintynyt muita liikennöintiaikoja enemmän järjestyshäiriöitä. Varsinkin pikkujouluaikaan alkoholin nauttiminen metrovaunuissa oli yleistä. Vakavammilta järjestyshäiriöiltä on kuitenkin vältytty.

Kokeilu jatkuu kesäkuun puoliväliin. HSL:n johto päättää sen jatkosta todennäköisesti jo maaliskuun aikana.

Lisätietoja antavat:

HSL:n Joukkoliikennesuunnittelu-osaston johtaja Tero Anttila, puh. 050 555 2932
Ryhmäpäällikkö Arttu Kuukankorpi, puh. 040 505 2226
Liikennesuunnittelija Arto Siitonen, puh. 040 334 2597