Keski-ikäiset ja seniorit innostuivat tilamaan matkakortteja

HSL uusi huhtikuussa viimekeväisen menestyksekkään kampanjansa, jossa tarjottiin joukkoliikenteen uusille asiakkaille matkakorttia ja kahden viikon maksutonta kokeiluaikaa. Kaksi viikkoa kestänyt kampanja houkutti kaikkiaan reilut 15 000 tilaajaa, joista noin puolet tuli Helsingistä ja puolet muista kunnista.

Tämän kevään kampanja oli suunnattu erityisesti keski-ikäisille ja senioreille, joiden joukkoliikenteen käyttö on selvästi vähäisempää kuin muiden ikäryhmien. Ilahduttavan moni tarttuikin tilaisuuteen; 45 prosenttia tilaajista oli yli 50-vuotiaita. Eniten matkakorttitilauksia, noin 30 prosenttia, tuli 51-65 –vuotiailta. Yli 66-vuotiaita oli tilaajissa 14 prosenttia ja 41-50 –vuotiaita 20 prosenttia. Alle 30-vuotiaita kortin tilaajia oli 17 prosenttia.

”Ennen kampanjaa selvitimme, miksi osa keski-ikäisistä kokee joukkoliikenteen käytön vaikeaksi. Haastatteluissa kävi ilmi, että kokematon käyttäjä tuntee helposti epävarmuutta ja epäonnistumisenkin pelkoa lipun ostamiseen ja käyttämiseen liittyvissä tilanteissa. Näille ihmisille halusimme kertoa kampanjallamme, että tervetuloa rohkeasti mukaan kokeilemaan joukkoliikennettä”, HSL:n viestintä- ja markkinointijohtaja Mari Flink sanoo.

Tälläkin kerralla kampanja vetosi hyvin miehiin: 60 prosenttia tilaajasta oli miehiä.

Korttitilauksia tuli asukaslukuun suhteutettuna tasaisesti kaikista HSL-alueen kunnista. Tilaajista 46 prosenttia oli helsinkiläisiä. Muiden kuntien osalta tilaukset jakautuivat seuraavasti: Espoosta ja Vantaalta noin 21 prosenttia, Keravalta 4,6 prosenttia, Kirkkonummelta 3,7 prosenttia, Sipoosta 1,5 prosenttia ja Kauniaisista ja 0,8 prosenttia. Tilausten jakauma kunnittain oli viime vuonna lähes identtinen.

Viime kevään kampanja toi viiden viikon aikana lähes 34 000 matkakorttitilausta, joiden perusteella HSL postitti noin 28 000 korttia. HSL selvitti uusien asiakkaiden joukkoliikenteen käyttöä helmikuussa 2014. Lähes 40 prosenttia kortin saaneista käytti sitä edelleen ja he olivat ostaneet joukkoliikennelippuja kymmenen kuukauden aikana 1,5 miljoonan euron arvosta.

Kooste kampanjan tuloksista
 
Lisätiedot: Mari Flink, mari.flink@hsl.fi, puh. 0407150440