Motiva palkitsi HSL:n kestävää kehitystä edistävistä hankinnoista

HSL ja Vantaan kaupunki palkittiin 1.4. Motivan Kestävä julkinen hankkija 2014 – kilpailussa. Palkinto myönnetään kestävän kehityksen edistämisestä julkisten hankintojen yhteydessä.

”HSL palkittiin ympäristöasioiden suunnitelmallisesta huomioon ottamisesta hankinnoissa. Joukkoliikennehankinnoissa on onnistuttu yhdistämään innovatiivisuus ja ympäristöasiat ja tätä kautta saatu liikenteeseen vähäpäästöistä bussikalustoa. Koska 60 % Suomen julkisesta liikenteestä ajetaan HSL:n alueella, liikennöitsijöiden tekemillä kalustovalinnoilla on merkittävä vaikutus julkisen liikenteen aiheuttamiin päästöihin Suomessa”, palkintoraadin perustelut kuuluivat.

Julkishallinnon ja elinkeinoelämän edustajista koostuva palkintoraati myönsi lisäksi kunniamaininnat Ulkoasiainhallinnolle, Espoon ja Lahden kaupungeille, Tampereen RATU allianssille sekä Itä-Uudenmaan jätehuollolle niiden tekemistä kestävistä hankinnoista.

Julkiset hankinnat muutoksen vauhdittajina

Kestävä julkinen hankkija 2014 -kilpailussa etsittiin hyviä esimerkkejä strategisesta hankintatoiminnasta sekä yksittäisistä hankinnoista, joilla on edistetty kestävää kehitystä. Hyvillä esimerkeillä innostetaan myös muita toimijoita kehittämään omaa hankintatoimintaansa.

Hankinnoilla vaikutetaan keskeisesti julkisen sektorin tarjoamien palveluiden ympäristömyötäisyyteen. Hankintapäätökset vaikuttavat esimerkiksi siihen, kuinka energiatehokkaita kunnan tai kaupungin omistamat kiinteistöt ovat tai millä polttoaineilla joukkoliikenne kulkee. Julkisia hankintoja tehdään vuosittain Suomessa yli 35 miljardilla eurolla. Suuresta volyymista johtuen fiksusti tehdyillä hankinnoilla voidaan parhaimmillaan myös edistää innovatiivisia ja kestäviä ratkaisuja tarjoavien yritysten markkinoille pääsyä.