HSL:n osavuosikatsaus 1/2014: Talouden taantuma on vähentänyt joukkoliikennematkoja

Talouden heikko kehitys vaikuttaa myös HSL:n ja kuntien talouteen. Työpaikkojen määrän väheneminen vähentää matkustustarvetta. Huhtikuun lopun tietojen perusteella HSL varautuu matkustajamäärän osalta noin yhden prosenttiyksikön pudotukseen vuodesta 2013. Matkustamisen väheneminen pienentää myös lipputuloja. HSL:n tilikauden tuloksen arvioidaan toimintakuluissa saatujen säästöjen johdosta jäävän lähelle nollaa, kun talousarviossa oli varauduttu 8,3 miljoonan euron alijäämään.

”Kuntien heikentyvät talousnäkymät vähentävät niiden mahdollisuuksia panostaa joukkoliikenteen kehittämiseen. HSL:n toimintatuloista noin puolet tulee sen omistajakunnilta ja puolet lipputuloista. Meneillään oleva kehitys tuo paineita kustannustason nousua suurempiin lippujen hintojen korotuksiin sekä kuntaosuuksien säätämiseen ylöspäin, jos joukkoliikenteen palvelutaso halutaan säilyttää nykyisellään”, HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi sanoo.

Huhtikuun lopussa metro- ja raitiovaunuliikenteessä matkoissa oli laskua noin neljä prosenttia edellisvuodesta. Bussiliikenteessä kasvua oli tuntuvasti seutuliikenteen matkoissa, kun taas Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kirkkonummen sisäisillä linjoilla nousuja on vuoden takaista vähemmän. Suomenlinnan lautoille sekä lähijunaliikenteeseen on luvassa maltillista kasvua.

Huhtikuun tietojen perusteella vuonna 2014 toimintatuottoja arvioidaan kertyvän yhteensä 597,1 miljoonaa euroa, mikä on 0,8 prosenttia alle talous-arvion. Toimintatuloista 289,2 miljoonaa euroa eli 48,4 prosenttia on lipputuloja. HSL:n toimintaan ohjatut kunta-osuudet ovat 290,2 miljoonaa euroa eli 48,6 prosenttia HSL:n toimintatuloista. Lipputuloja arvioidaan kertyvän 289,2 milj. euroa, mikä on 1,2 prosenttia talousarviossa arvioitua vähemmän. Lippujen hintoja korotettiin vuoden alussa keskimäärin 3,0 prosenttia.

Toimintakulujen arvioidaan jäävän 590,3 miljoonaan euroon ja alittavan talousarvion 11,4 miljoonalla eurolla eli 1,9 prosenttia. Joukkoliikenteen operointikustannuksissa syntyy säästöjä arviolta 12,3 miljoonaa euroa. Säästöt syntyvät bussiliikenteen arvioitua pienemmästä kustannusnoususta ja junaliikenteen kalustokorvausten jäämisestä arvioitua pienemmiksi alhaisen korkotason vuoksi.

Investointimenojen arvioidaan olevan 20,7 miljoonaa euroa, kun talousarviossa oli varauduttu 22,7 miljoonan euron investointimenoihin.