HSL-alueen joukkoliikenteen luotettavuus parantunut

HSL arvioi joukkoliikenteen luotettavuutta erilaisilla mittareilla. Luotettavuutta seurataan niin toteutuneiden lähtöjen osalta kuin matkustajille ja asukkaille suunnatuilla tutkimuksilla. Matkustajien tyytyväisyyttä joukkoliikenteeseen mitataan HSL:n asiakastyytyväisyystutkimuksella ja HSL-alueen asukkaiden tyytyväisyyttä kansainvälisellä BEST-tutkimuksella.

”Kaikki tutkimuksemme osoittavat joukkoliikenteen luotettavuuden parantuneen. Tämä luo hyvät edellytykset joukkoliikenteen suosion kasvulle,” sanoo HSL:n Operatiiviset tutkimukset ryhmän päällikkö Antti Vuorela.

Sekä matkustajien että asukkaiden mielestä joukkoliikenteen luotettavuus on parantunut merkittävästi viimeisen kahden vuoden aikana. Asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan joukkoliikenteen täsmällisyys on parantunut kahden vuoden tarkastelujakson aikana 11 prosenttiyksikköä. Asukkaiden tyytyväisyyden kasvu on ollut vielä tätäkin selkeämpää, vuonna 2013 luotettavuuteen tyytyväisiä asukkaita oli 24 prosenttiyksikköä enemmän kuin verrokkivuonna 2011. Vuonna 2013 asiakkaista luotettavuuteen oli tyytyväisiä 76 % ja asukkaista kokonaisuudessaan 78 %. Asukkaiden tyytyväisyydestä saadaan vertailuaineistoa myös muista maista. BEST-tutkimuksen mukaan HSL-alueen asukkaat ovat osallistujakaupungeista kaikista tyytyväisimpiä joukkoliikenteensä luotettavuuteen.

Toteutuneita lähtöjä tarkastelemalla havaitaan, että erityisesti junaliikenteen luotettavuus on parantunut merkittävästi viimeisen kahden vuoden aikana. Myös muiden liikennemuotojen trendi on pääpiirteittäin ollut kasvava. Vuonna 2013 toteutuneisiin lähtöihin vaikuttaa viime syksynä HSL-liikennettä koetelleet työnseisaukset bussi- ja junaliikenteessä.  Työnseisauksen takia bussien luotettavuus on kokenut notkahduksen vuodentakaisesta, mutta matkustajien ja asukkaiden tyytyväisyys on kasvanut työnseisauksista huolimatta.

Joukkoliikenteen luotettavuuden parantuminen on useiden osatekijöiden summa. Joukkoliikenteen luotettavuuden kasvuun on vaikuttanut viime vuosien sujuvampi talviliikenne. Vuonna 2011 myös seutuliikenteen aikataulusuunnittelussa käyttöön otettu Hastus-järjestelmä on helpottanut ajoaikojen suunnittelua ja parantanut näin joukkoliikenteen luotettavuutta.

Lisätietoja: Operatiiviset tutkimukset ryhmän päällikkö Antti Vuorela, puh. 040 5044 582