HSL on pääkaupunkiseudun arvostetuin liikennebrändi

HSL on pääkaupunkiseudun tunnetuin ja arvostetuin liikennebrändi, kertoo Taloustutkimuksen tuore raportti.

Taloustutkimus tutki toukokuussa liikenneyhtiöiden (HSL, VR, Finnair ja Matkahuolto) tuotemerkkien arvostusta pääkaupunkiseudulla osana Suur-Helsinki Tänään 2014-tutkimusta. Tulosten perusteella HSL-brändin tuntee vähintään 79 prosenttia 15-79-vuotiaista pääkaupunkiseudulla asuvista. HSL:n tunnettuus oli noussut edelliseen vuoteen verrattuna selvästi. HSL:n arvostus oli vertailuryhmän paras ohittaen edellisen vuoden parhaan Finnairin. Tutkimukseen vastasi yhteensä 1011 iältään 15–79-vuotiasta pääkaupunkiseutulaista.

”Tulokset kertovat siitä, että Helsingin seudun yhteisen joukkoliikennetoimijan muodostaminen viisi vuotta sitten on ollut oikea päätös. Vahva liikennebrändi, yksi yhteinen lippu ja yhdenmukainen matkustajainformaatio tekee joukkoliikenteen käyttämisestä helppoa pääkaupunkiseudulla. Tämä näkyy myös siinä, että HSL:n perustamisen myötä joukkoliikenteen käyttäjien määrä on kasvanut aikaisempaa nopeammin. Tavoitteenamme on jatkossa entisestään vahvistaa HSL:n näkyvyyttä kaikessa joukkoliikenteessä ja matkustajainformaatiossa”, HSL:n viestintä- ja markkinointijohtaja Mari Flink sanoo.

Tyytyväisiä käyttäjiä

15-79-vuotiaista pääkaupunkiseudulla asuvista 77 prosenttia sanoo olevansa HSL:n palveluiden käyttäjiä. HSL:n asiakkaat (n=736) ovat entistä tyytyväisempiä HSL:n brändiin. Heistä yli kolmannes (39 %) antaa HSL:lle erittäin hyvän arvosanan ja lähes puolet (43 %) hyvän arvosanan. Erittäin hyvän arvosanan antaneiden määrä on kasvanut selvästi. Vain viisi prosenttia käyttäjistä antaa HSL:lle huonon tai erittäin huonon arvosanan. Tämä määrä on pysynyt edellisen vuoden tasolla. Asiakastyytyväisyydellä mitattuna HSL on vertailuryhmänsä paras yhdessä Finnairin kanssa. Lähes kolme neljästä (71 %) HSL:n käyttäjistä on myös valmis suosittelemaan brändiä muille.

HSL:n arvostus on ollut keskimääräistä merkittävästi korkeampaa 15-39-vuotiaiden, opiskelijoiden/ koululaisten, korkeammin koulutettujen ja Helsingissä asuvien keskuudessa. Keskimääräistä kriittisemmin HSL:ään suhtautuvat yli 60-vuotiaat, johtavassa asemassa työskentelevät, yrittäjät, eläkeläiset sekä alemman koulutustason omaavat ja Vantaalla asuvat.

Liikenneyhtioiden tuotemerkkien arvostus paakaupunkiseudulla 2014