HSL perää rahoitusta ja selkeyttä metropolihallintoon

Metropolihallinnolle tulee varata riittävä rahoitus, joka perustuu selkeään rahoitusmalliin.

Nykymalli joukkoliikenteen kuntaosuuksien laskemiseen on monimutkainen, vaikka mukana on vain 7 kuntaa. Kun laskettavana on useamman kunnan osuudet, laskentamallia pitää yksinkertaistaa, jotta rahoitus pysyy ymmärrettävänä ja hallittavana.

Metropolihallinnon päätöksentekojärjestelmän tulee olla selkeä ja yksinkertainen, jotta voidaan turvata toiminnan tehokkuus. Esimerkiksi metropolihallitus voisi toimia suoraan joukkoliikenneasioiden johtokuntana.

”Metropolihallinto voisi aluksi perustua vähimmäistehtäviin ja edetä vaiheittain laajempiin kokonaisuuksiin”, HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi toteaa.

HSL pitää tarkoituksenmukaisena, että metropolihallinto rajataan Helsingin seudun 14 kunnan alueelle. Seudulle valmistellaan parhaillaan HSL:n johdolla liikennejärjestelmäsuunnitelmaa, jota tehdään tiiviissä yhteistyössä seudun maankäyttösuunnitelman kanssa. Seudun yhteinen metropolikaava antaa hyvän pohjan molempien suunnitelmien toteuttamiselle.

”Metropolikaavan valmistelu ja maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelu sopisi hyvin HSL:n tehtäväksi, mikäli metropolihallinto päätettäisiin jättää toteuttamatta”, Rihtniemi sanoo.

Metropolihallintolakia valmistelevan työryhmän molemmissa malleissa metropolihallinto vastaa alueensa joukkoliikenteen järjestämisestä. HSL painottaa, että metropolihallinnolla tulee olla täysi toimivalta koko lähijunaliikenteessä eli myös Karjaalle, Riihimäelle ja Lahteen ulottuvassa junaliikenteessä.

Valtiovarainministeriö asetti lokakuussa 2013 työryhmän valmistelemaan metropolihallinnon lainsäädäntöä. Työryhmän tehtävänä on antaa ehdotus hallintomallista, rahoituksesta, päätöksentekoprosessista sekä metropolihallinnon alueellisesta toimivallasta. HSL:n hallitus antoi lausunnon työryhmän väliraportista kokouksessaan 10.6.


Lisätietoja toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi, puh. 050 565 8884 ja Liikennejärjestelmäosaston johtaja Sini Puntanen, puh. 040 501 3362