HSL:n hallituksen päätökset 10.6.2014

Esityslistatekstit

Ympäristöbonus 2014 ja 2015

Hallitus päätti, että HSL maksaa ympäristöbonuksena vuonna 2014 enintään 146 579,65 euroa ja 2015 285 230,03 euroa. Esitys

HSL:n talous- ja toimintasuunnitelma 2015 - 2017

Hallitus pyytää jäsenkunnilta lausuntoja HSL:n taloussuunnitelmaehdotuksesta 31.8.2014 mennessä. Lisäksi pyydetään lausuntoa raitioliikenteen linjastosuunnitelmasta, Länsimetron liityntälinjastosuunnitelmasta ja Kutsuplus –liikenteen kehittämissuunnitelmasta. Esitys

Uusien Flirt-junien hankinta

Hallitus pyytää Pääkaupunkiseudun Junakalustoyhtiö Oy:tä valmistelemaan Sm5-junien lisähankintaa esityksen mukaisesti. Lisäksi HSL pyytää VR-Yhtymä Oy:ltä uuden tarjouksen Sm2-junien jatkokäytöstä. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella. Esitys

Lähijunaliikenteen tarjouskilpailun valmistelu

Hallitus päätti, että lähijunaliikenteen kilpailun valmistelua jatketaan esityksen mukaisesti. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella. Esitys

Lipunmyynti VR:n lähijunissa

Hallitus päätti, että HSL:n LIJ2014-hankkeessa ei toteuteta lipunmyyntiä. Esittelijä lisäsi esitykseen, että junissa on henkilöstöä turvallisuuden takaamiseksi ja käytettävissä mobiilikertalippu. Alkuperäinen esitys

Lausunto metropolihallintotyöryhmän väliraportista

Hallitus antoi asiasta lausunnon esittelijän muuttaman esityksen mukaisesti. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella. Alkuperäinen esitys

HLJ-tilannekatsaus

Hallitus merkitsi tiedoksi Helsingin seudun liikennejärjestelmä 2015:n tilannekatsauksen ja lähettää sen tiedoksi KUUMA-johtokunnalle. Esitys

HSL:n brändin kehittyminen

Hallitus merkitsi asian tiedoksi. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

HSL:n matkalippujen kelpoisuus ulkopuolisessa linja-autoliikenteessä

Hallitus päätti irtisanoa matkalippujen kelpoisuussopimukset Helsingin seudun ulkopuolisessa linja-autoliikenteessä, ns. U-liikenteessä 31.12.2014 alkaen esittelijän muuttaman esityksen mukaisesti.