HSL:n hallituksen päätökset 19.8.2014

Esityslistatekstit

HSL:n työterveyshuolto

Hallitus päätti kilpailuttaa HSL:n työterveyshuollon vuosille 2015-2017 sisältäen optiot vuosille 2017-2018. Esitys

Bussiliikenteen uudet hankintaperiaatteet

Hallitus hyväksyi bussiliikenteen hankintaperiaatteiden ja sopimusehtojen muutokset. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella. Esitys

Vantaan linjojen jatkosopimukset

Hallitus päätti jatkaa linjojen V61, V62 ja V87 sopimuksia kahdella vuodella. Esitys

Vantaan bussiliikenteen tarjouskilpailu

Hallitus päätti kilpailuttaa ne Vantaan sisäiset linjat ja seutulinjat, joiden sopimukset loppuvat kesäliikennekauden 2015 lopussa. Kilpailutus toteutetaan esityksen mukaisesti. Esitys

Oikaisuvaatimus E-laskun ja suoramaksun lopettamisesta

Hallitus päätti hylätä oikaisuvaatimuksen, joka koski e-lasku- ja suoramaksutavasta luopumista. Esitys

Hallituksen varajäsenen ero ja uuden jäsenen valinta

Asia jäi pöydälle. Esitys

Tilapäinen toimikunta HLJ2015-liikennejärjestelmäluonnoksen ja –päätöksen käsittelyn valmistelua varten

Hallitus päätti nimetä nelijäsenisen toimikunnan HLJ2015 –liikennejärjestelmäluonnoksen ja –päätöksen valmistelua varten. Esitys

HLJ2015-tilannekatsaus

Hallitus merkitsi asian tiedoksi. Esitys

Joukkoliikenteen palvelutaso 2014-2015

Hallitus merkitsi asian tiedoksi. Esitys