Tyytyväisyys joukkoliikenteeseen kasvaa yhä

HSL:n joukkoliikenne sai keväällä 2014 matkustajilta ennätyksellisen korkean arvosanan, 4,15 asteikolla yhdestä viiteen.

Kevään tutkimukseen osallistui yli 25 000 matkustajaa, ja heistä 90,4 prosenttia pitää joukkoliikennettä joko hyvänä tai erittäin hyvänä.

Matkustajien tyytyväisyys lisääntyi voimakkaasti jo syksyllä 2013 ja tämän vuoden keväällä kasvu jatkui maltillisena.
”Tyytyväisyys kasvoi kaikissa liikennevälineissä. Voimakkainta kasvu oli bussiliikenteessä, jossa yleinen tyytyväisyys nousi viidellä prosenttiyksiköllä lähes 90 prosenttiin. Huomattavaa kasvua tapahtui myös metro- ja lähijunaliikenteessä”, sanoo HSL:n Operatiiviset tutkimukset -ryhmän päällikkö Antti Vuorela.

Matkustajat pitävät edelleen parhaana metroliikennettä, jossa tyytyväisten osuus nousi ennätyksellisen korkealle tasolle, 94 prosenttiin. Myös metron yöliikennekokeilua pidettiin hyvänä. Tyytyväisyys täsmällisyyteen kasvoi etenkin metro- ja bussiliikenteessä. Matkustajat kokevat selvästi myös siisteyden parantuneen raitio- ja lähijunaliikenteessä sekä bussipysäkeillä ja lähijunien laitureilla.

Reitti- ja aikataulutietoa hyvin saatavilla
Matkustajat ovat tyytyväisiä HSL:n tarjoamaan aikataulu- ja reittitietoon. Noin yhdeksän kymmenestä arvioi tietojen saatavuuden joko erittäin tai melko hyväksi. Lähes puolet matkustajista käyttää matkapuhelimien ja muiden mobiililaitteiden sovelluksia aikataulutiedon hakemiseen.

Mobiililaitteet ovatkin selvästi kasvattaneet suosiotaan tietokoneiden kustannuksella, joskin aikataulutietoa haetaan edelleen yleisimmin tietokoneelta. Paperinen aikataulukirja on menettänyt merkitystään: sitä hyödynsi alle 17 prosenttia matkustajista. Lähes saman verran tietoa haettiin pysäkkien ja terminaalien sähköisiltä näytöiltä.

Matkakortti on ykkönen
Matkustajista yli 94 prosenttia käyttää matkakorttia ja 95,6 prosenttia on korttiin tyytyväisiä. Lisäominaisuudeksi toivotaan mahdollisuutta ladata matkakortti netissä.

Vaikka tyytyväisyys matkakorttiin on pysynyt yleisesti korkealla, HSL:n jäsenkuntien välillä on voimakasta vaihtelua. Kauniaisissa, Keravalla ja Kirkkonummella tyytyväisyys matkakorttiin on lievässä laskussa kun taas Sipoossa tyytyväisyys on kasvanut huomattavan korkealle tasolle.

Samanlaisia muutoksia on tapahtunut HSL-alueen lippuvalikoiman saamissa arvosanoissa. Tyytyväisyys on laskenut voimakkaasti Keravalla ja hieman Kirkkonummella, Sipoossa taas noussut lähes 16 prosenttia.

Matkustajien palautteen perusteella vaikuttaa siltä, että tulossa oleva matkalippujen kaarimallihinnoittelu on tervetullut, sillä matkan pituuteen perustuva hinnoittelu koetaan nykyistä mallia reilummaksi.

Bussilinjojen viiden kärki
Bussiliikenteessä parhaat arvosanat saivat Espoon sisäinen linja 16 (Matinkylä – Henttaa), Helsingin sisäinen linja 53 (Hakaniemi – Munkkiniemi), Helsingin sisäinen linja 71V (Rautatientori – Pukinmäki), seutulinja 530 (Martinlaakso – Espoon keskus) ja 550 (Itäkeskus – Westendinasema).