Valtion tuki metropolihallinnon joukkoliikenteeseen tulee säilyttää

Metropolihallintoa valmisteleva työryhmä luovuttaa lähiaikoina loppuraportin uudesta metropolilaista ja –hallinnosta sekä metropolihallinnon tehtävistä ja rahoituksesta. Helsingin seudun joukkoliikenteen kannalta on oleellista, että loppuraportissa esitetään kestävä rahoitusmalli alueen joukkoliikenteen palvelutason säilyttämiseksi. Keskeistä on, että valtion metropoliseudulle kohdistama joukkoliikennetuki kasvaisi ja että kuntien rahoitusmalli olisi tulevaisuudessa nykyistä selvempi ja yksinkertaisempi.

”Valtion tuki Helsingin seudulle on marginaalinen verrattuna matkustajamääriin. Tällä seudulla tehdään yli 60 prosenttia koko Suomen joukkoliikennematkoista, mutta valtion 100 miljoonan euron vuotuisesta joukkoliikennetuesta kohdistuu alueelle vain noin kuusi miljoonaa. Hallituksen esitys leikata suurten kaupunkien joukkoliikennetukea entisestään tarkoittaa 1,5 miljoonan euron lisäleikkausta metropolialueen joukkoliikenteeseen. Leikkausten sijaan kaikki nykyiset tälle alueelle myönnetyt joukkoliikenteen valtionavut tulisi tässä tilanteessa säilyttää ja kohdistaa metropolihallinnolle”, HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi sanoo.

Kaikkiaan valtio aikoo avustaa suurten kaupunkien joukkoliikennettä ensi vuonna alle 10 miljoonalla eurolla. Muu tuki, noin 90 miljoonaa euroa, kohdistuu erityisesti junaliikenteen ostoihin VR:ltä ja muille alueille.

HSL:n 600 miljoonan euron budjetista noin puolet tulee lipputuloista ja puolet jäsenkuntien kuntaosuusmaksuista. Hallitus ehdotti budjettiriihessä, että metropolihallinnon rahoitus koostuisi tulevaisuudessa asiakasmaksuista kuten lipputuloista, valtionosuuksista ja muusta myöhemmin tarkentuvasta rahoituksesta.

”Tälle muulle rahoitukselle syntyy toivottavasti nykyistä kuntaosuusjärjestelmää yksinkertaisempi käytäntö. Nykyinen laskentamalli on jo seitsemän kunnan osalta työläs ja monimutkainen.”, Rihtniemi sanoo.

Hallitus linjasi elokuussa, että metropolihallinnossa ovat mukana Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Sipoo, Kerava, Tuusula, Järvenpää, Kirkkonummi, Vihti, Nurmijärvi, Mäntsälä, Hyvinkää ja Pornainen. Niiden lisäksi Porvoo ja Lohja voivat halutessaan liittyä metropolihallintoon. Aluerajaus 14 kunnasta on HSL:n aikaisempien lausuntojen mukainen. HSL huolehtii jo nyt liikennejärjestelmäsuunnittelusta näiden kuntien alueella. Toteutuessaan metropolihallinto tarjoaa seudulle yhteisen metropolikaavan ja  antaa näin entistä vahvempia edellytyksiä yhdyskuntarakenteen tiivistämiseen ja tehokkaamman joukkoliikenteen järjestämiseen.