HSL laatii linjastosuunnitelmaa Keravalle

HSL:ssä on käynnistynyt Keravan linjastosuunnitelmatyö. Suunnitelma laaditaan vuosille 2016–2026.

Lähivuosina pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmään on tulossa suuria muutoksia, kun muun muassa Kehäradan ja Länsimetron liikenne alkaa ja HSL:n lippu- ja informaatiojärjestelmä uudistuu. HSL pitää tarpeellisena tarkastella muutosten vaikutuksia Keravalle ja muitakin Keravan liikenteeseen liittyviä kehitystarpeita.

Linjastosuunnitelma kattaa Keravan sisäisen linjaston sekä linjat Sipooseen, Vantaalle ja Helsinkiin. Lisäksi tarkastellaan karkealla tasolla yhteystarpeita Tuusulan ja Järvenpään suuntiin. Tarkoitus on myös varautua uusien työpaikka- ja asuinalueiden rakentumiseen sekä muihin kaupunkialueen muutoksiin. Keravan linjastosuunnitelma valmistuu kevään 2015 loppuun mennessä.

Seuraa työn etenemistä ja ota kantaa

HSL pyrkii luomaan Keravalle tehokkaan, selkeän ja tasavälisen linjaston, joka palvelisi nykyisiä matkustustarpeita mahdollisimman hyvin. Paras tarjonta kohdistetaan alueille, joiden matkustuskysyntä ja -potentiaali ovat suurimmat. Lisäksi varmistetaan toimivat liityntäyhteydet asemille.

HSL tekee linjastosuunnittelutyötä yhdessä Keravan kaupungin joukkoliikennevastaavien, alueen asukkaiden sekä muiden tärkeimpien sidosryhmien kanssa. Keravan linjastosuunnitelma -blogissa tiedotetaan työn etenemisestä. Blogisivustolla yleisöllä on mahdollisuus myös keskustella ja lähettää kommentteja HSL:n joukkoliikennesuunnittelijoille.