HSL:n hallituksen päätökset 21.10.2014

Esityslistatekstit ovat luettavissa: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2014369.HTM.

Helsingin liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015
Hallitus päätti lähettää HLJ 2015:n lausunnoille esityksen mukaisesti. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2014369-2.HTM.

Työterveyshuoltopalvelun tarjouskilpailu
Hallitus päättää valita tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta koskevan vertailun perusteella työterveyspalvelujen tuottajaksi Lääkärikeskus Aava Oy:n. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2014369-3.HTM.

Matkalippujen hinnat
Hallitus päätti lippujen hinnoista 2015 esityksen mukaisesti. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2014369-4.HTM.

HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 - 2017
Hallitus esittää yhtymäkokouksessa HSL:n talousarvion 2015 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2016-2017 hyväksymistä esittelijän muuttaman esityksen mukaisesti. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella. Linkki alkuperäiseen esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2014369-5.HTM.

Muutokset Espoon bussilinjoilla ja linjan H53 lakkauttaminen
Hallitus päätti Espoon suunnan linjojen muutoksista esityksen mukaisesti ja Helsingin sisäisen linjan 53 lakkauttamisesta. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2014369-6.HTM.

Espoon sisäisten ja seutulinjojen tarjouskilpailu
Hallitus järjestää tarjouskilpailun Espoon bussilinjoista esityksen mukaisesti. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2014369-7.HTM.

Helsingin sisäisten linjojen liikennöintisopimusten jatkaminen
Hallitus päätti jatkaa Helsingin sisäisen linjan 74(N) sopimuskautta seitsemällä ja puolella kuukaudella sekä sisäisten linjojen 14, 17 ja 18 sopimuskautta vuoden 2016 loppuun.

Ero myöntäminen tarkastuslautakunnan jäsenelle ja uuden valinta
Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous myöntää Sini Jokiselle eron tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä ja valitsee uudeksi varajäseneksi Hanna Laakson.

Lausunto ELY-keskukselle
Hallitus antaa Uudenmaan ELY-keskukselle lausunnon tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta esityksen mukaisena. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2014369-10.HTM.

Lausunto Tuusulan yleiskaavaluonnoksesta
Hallitus antaa esityksen mukaisen lausunnon aiheesta Tuusulan kunnalle. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2014369-11.HTM.

Joukkoliikenteen laatututkimus ja asiakastyytyväisyys keväällä 2014
Hallitus merkitsi tutkimukset tiedoksi. Linkki esityksiin http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2014369-12.HTM ja http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2014369-13.HTM.