Joukkoliikennehankkeet nostavat lippujen hintoja

HSL:n lippujen hinnat nousevat ensi vuoden alussa keskimäärin 3,8 prosenttia. Hinnannousun taustalla ovat seudun merkittävät joukkoliikennehankkeet. Korotukset kohdistuvat erityisesti kausi- ja arvolippuihin.

Kuntien sisäisen kausilipun hinta nousee ensi vuoden alusta kolme euroa 49,50 euroon (hinta 30 päivän kohdalla). Vastaavan seutukausilipun hinta nousee vajaalla kolmella eurolla 98,60 euroon. Suurin syy hinnankorotuksiin johtuu käynnissä olevista merkittävistä joukkoliikennehankkeista.

”Ensi kesänä käynnistyvä Kehärata, liikenteeseen tilatut uudet SM5-junat ja uusi runkolinja 560 syksyllä 2015 nostavat joukkoliikenteen operointikustannuksia vuonna 2015 noin 11,6 milj. euroa, mikä näkyy lippujen hinnoissa. Toki samalla matkustajien palvelut paranevat merkittävästi”, HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi sanoo.

Kehärata, metron automatisointi ja Länsimetro kasvattavat HSL:n infrakustannuksia jatkossakin. Infrakustannukset kasvavat vuodesta 2014 vuoteen 2017 yhteensä 64,3 miljoonaa euroa ja ovat vuonna 2017 130 miljoonaa euroa. Tämä luo painetta hinnankorotuksille jatkossakin.
HSL-alueella tehtävien joukkoliikenneinvestointien kustannuksista puolet kustantaa se kunta, jonka alueelle investointi tehdään. Toinen puolet päätyy HSL:n maksettavaksi, jolloin neljäsosa investoinneista rahoitetaan HSL:n lipputuloilla ja toinen neljäsosa kuntien suoralla infratuella.
Sisäisten ja seutulippujen hintaero pienenee

Sisäisen lipun hinta nousee vuonna 2015 suhteellisesti enemmän kuin seutuliput. HSL haluaa pienentää sisäisen ja seutulippujen hintaeroa siirryttäessä kohti uutta vuonna 2017 käyttöön otettavaa vyöhykejärjestelmää, jolloin kuntien väliset rajat eivät määritä lippujen hintoja. Sisäiset kausiliput ovat tällä hetkellä yksi kuntien eniten tukemista lipputuotteista. Esimerkiksi Helsingin sisäisessä aikuisten kausilipussa on vuonna 2015 kuntien tukea 63 prosenttia. Lipun todellinen kustannus on 133 euroa asiakashinnan ollessa 49,50 euroa. Eniten tuettuja lippuja joukkoliikenteessä ovat lasten ja opiskelijoiden liput, joissa on yli 80 prosenttia kuntien tukea.

Kertalippujen hinnat pysyvät pääosin ennallaan. Kolmen vyöhykkeen aikuisten kertalipun hinta nousee kuitenkin 50 senttiä 7,50 euroon ja lasten kertalipun hinta 30 senttiä 3,80 euroon. Samoin seutuliikenteen yökertalipun hinta nousee kuudesta seitsemään euroon. Matkailijoille ja satunnaiskäyttöön sopivien vuorokausilippujen hinnat eivät muutu.

HSL esittää lisäksi joukkoliikenteen tarkastusmaksun korottamista 80 eurosta 100 euroon. Tarkastusmaksun suuruudesta päättää liikenne- ja viestintäministeriö. Maksu on pysynyt samansuuruisena vuodesta 2007 saakka.

Hinnat_2015