Maankäytön, asumisen ja liikenteen pitkän tähtäimen suunnitelmat valmiina lausuntokierrokselle

Helsingin seudun 14 kunnan maankäytön ja asuntostrategian sekä liikennejärjestelmän suunnitelmaluonnokset ovat valmistuneet lausuntokierrokselle. Lausuntoaika on marraskuun alusta vuoden loppuun. Myös asukkaat voivat kommentoida suunnitelmaluonnoksia.

Maankäyttösuunnitelmaa, siihen liittyvä asuntostrategiaa sekä liikennejärjestelmäsuunnitelmaa (HLJ 2015) on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä seudun kuntien, HSL:n, HSY:n ja Uudenmaanliiton kanssa. Suunnittelun lähtökohtana on ollut, että vuonna 2050 seudulla on 2 miljoonaa asukasta ja joka kolmannen suomalaisen kotipaikka.

Suunnitelmissa on esitetty yleispiirteinen kuvaus Helsingin seudun tulevasta rakenteesta: mihin rakennetaan asunnot ja työpaikat sekä millaiset ovat liikenneyhteydet ja joukkoliikennepalvelut eri puolilla seutua. Helsingin seutua kehitetään yhtenäisenä metropolialueena, jossa on eheä ja ekotehokas yhdyskuntarakenne. Rakentamista ja liikennettä tarkastellaan 14 kunnan muodostamana kokonaisuutena.

Suunnitelmissa linjatut toimenpiteet parantavat seudun kilpailukykyä ja saavutettavuutta. Rakentaminen keskittyy hyvien joukkoliikenneyhteyksien varteen, ja suositaan täydennysrakentamista. Kasvavalla seudulla on monipuolisia vaihtoehtoja asumiseen, ja lähiluonto on kaikkien ulottuvilla. Tiivis kaupunkirakenne vähentää liikkumistarvetta, säästää luonnonvaroja sekä tukee joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä.

Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman ja asuntostrategian laatimisesta ovat vastanneet alueen kunnat Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen, Järvenpää, Nurmijärvi, Tuusula, Kerava, Mäntsälä, Pornainen, Hyvinkää, Kirkkonummi, Vihti ja Sipoo sekä Uudenmaanliitto ja HSY. Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman HLJ 2015:n valmistelusta on vastannut HSL ja työhön ovat osallistuneet kuntien lisäksi valtion liikenne- ja ympäristöviranomaiset.

Lausuntoja pyydetään kunnilta ja kuntalaisilta

Maankäytön ja asuntostrategian suunnitelmaluonnoksista sekä liikennejärjestelmäluonnoksesta pyydetään lausunnot HSL-kunnilta, KUUMA-kuntaryhmältä, HSY:ltä, liikenne- ja viestintäministeriöltä, Liikennevirastolta, ympäristöministeriöltä, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, maakuntaliitoilta sekä muilta sidosryhmiltä ja osapuolilta. Sekä maankäyttösuunnitelmaa että liikennejärjestelmäsuunnitelmaa koskevat lausunnot tulee toimittaa HSL:n kirjaamoon viimeistään keskiviikkona 31.12.2014 mieluiten sähköpostitse osoitteeseen hsl@hsl.fi. Seudun asukkaat voivat kertoa kannanottonsa lausuntoaikana lähettämällä sähköpostia osoitteeseen hlj@hsl.fi.

Tervetuloa suunnitelmia esittelevään yleisötilaisuuteen

Maankäytön ja asuntostrategian sekä liikennejärjestelmän suunnitelmaluonnoksista järjestetään esittelytilaisuus yleisölle torstaina 6.11. klo 18–20 Helsingin Kansallismuseon auditoriossa osoitteessa Mannerheimintie 34. Tilaisuudessa esitellään suunnitelmien keskeinen sisältö ja kommentointimahdollisuudet. Tilaisuus on suunnattu kaikille seudun maankäytöstä ja liikenteestä kiinnostuneille, ja sinne on vapaa pääsy.

Lisätietoja:
MAL-neuvottelukunnan puheenjohtaja Hannu Penttilä, puh. 09 310 36010
HLJ-toimikunnan puheenjohtaja Suvi Rihtniemi, puh. 050 565 8884


Lisätietoa kaikista suunnitelmaluonnoksista: http://www.hsl.fi/hlj