Hallituksen päätökset 20.1.2015

Esityslistatekstit ovat luettavissa: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015392.HTM

Bussiliikenteen kilpailutus
Hallitus valitsi kokonaistaloudellisuuden perusteella kilpailukohteiden liikennöitsijät esityksen mukaisesti. Valinnasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015392-2.HTM.

Erityisryhmien alennus- ja vapaaliput
Esittelijä veti esityksen pois listalta.

Sopimukset junaliikenteen tarkastustoiminnasta VR:n kanssa
Hallitus hyväksyi sopimukset lähijunien ja kaukojunien matkalippujen tarkastuksesta VR:n kanssa. Linkit esityksiin: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015392-4.HTM ja http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015392-5.HTM.

Pysäkkiliuskojen kilpailuttaminen
Hallitus päätti järjestää pysäkkiliuskojen valmistuksen tarjouskilpailun. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015392-6.HTM.

ePELI-hanke
Hallitus valtuutti toimitusjohtajan käynnistämään ePELI-hankkeen ja osana hanketta tilaamaan HSL:n käyttöön kaksitoista sähköbussia. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015392-7.HTM

Liikennöintisuunnitelma 2015 - 2016
Hallitus hyväksyi liikennöintisuunnitelman ohjeellisena noudatettavaksi. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015392-8.HTM

Länsimetron liityntälinjasto
Hallitus hyväksyi Länsimetron liityntälinjaston ohjeellisena noudatettavaksi. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015392-9.HTM.

Raitioliikenteen linjastosuunnitelma
Esitys jäi pöydälle.

Lausunto metropolihallintoesityksestä
Hallitus antoi metropolihallintoasiasta esityksen mukaisen lausunnon. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015392-14.HTM