HSL hyväksyi Länsimetron liityntälinjastosuunnitelman jäsenkuntia kuultuaan

HSL on saanut jäsenkunniltaan lausunnot Länsimetron liityntälinjastosuunnitelmasta ja tehnyt niiden perusteella tarkistuksia suunnitelmaan. HSL:n hallitus hyväksyi liityntälinjaston kokouksessaan 20.1.

”Länsimetro luo tiheästi liikennöidyn runkoyhteyden Matinkylästä Helsingin keskustaan, joten jatkossa yhä useampi Espoon sisäinen sekä Espoon ja Helsingin välinen matka tehdään raiteilla. Etelä-Espoon ja Lauttasaaren bussit alkavat ajaa pääasiassa liityntäliikennettä metroasemille, koska metron kanssa päällekkäistä palvelua ei ole järkevää järjestää”, sanoo osaston johtaja Tero Anttila HSL:stä.

Metro tuo muutoksia myös Lehtisaaren ja Kuusisaaren bussiliikenteeseen, koska nykyiset yhteydet perustuvat Etelä-Espoota palveleviin seutulinjoihin. Lauttasaaren muutokset taas vaikuttavat myös Maunulan, Paloheinän, Pakilan ja Veräjälaakson linjoihin. Muutokset heijastuvat Espoossa ja Kauniaisissa lisäksi rantaradan vaikutuspiirin bussilinjoihin. Nykyiset Kirkkonummelta Helsinkiin ajavat bussilinjat jäävät jatkossa Matinkylään.

”Länsimetron linjastosuunnitelma oli luonnosvaiheessa yleisön kommentoitavana sekä verkossa että asukastilaisuuksissa. Kommentteja saimme yli 1 700 ja palautteen perusteella suunnitelmaan tehtiinkin muutoksia”, Anttila toteaa.

Lauttasaareen muutoksia

HSL on laatinut yhteistyössä Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston kanssa muutoksia Lauttasaareen suunniteltuihin bussilinjoihin, kuten Helsinki lausunnossaan edellytti. Katajaharjusta ajavan linjan 20 reitti pitenee Ruoholahteen ja Vattuniemen linja 21B ajaa vain Lauttasaaren metroasemalle. Vattuniemestä on vaihdoton yhteys Ruoholahteen ja edelleen Erottajalle linjalla 21.

Suunnitelmaluonnokseen verrattuna tarjonta paranee hieman Vattuniemessä kaikkina vuorokauden aikoina, mutta heikkenee hieman Katajaharjussa ruuhka-aikaan. Katajaharjun linja tarjoaa kuitenkin muutoksen ansiosta paremmat yhteydet Ruoholahden suuntaan. Lauttasaaren palvelutason parantaminen vähentää bussiliikenteestä saatavia säästöjä vuodessa noin 360 000 euroa.

Helsingin esityksen mukaan suunnitelmassa on luovuttu Maunulan linjan 51 sunnuntailiikenteen aloittamisesta, mikä lisää suunnitelmalla saatavia säästöjä noin 300 000 eurolla vuodessa. Sunnuntaisin vanhan Maunulan yhteyksiä palvelee linja 66K. Muilta osin Maunulan linjoille ei ole tehty muutoksia. Linjan 51 jatkaminen Rautatientorille ei ole tarkoituksenmukaista torialueen tilanpuutteen vuoksi.

Lisää palvelua Espooseen

Espoon esityksestä suunnitelmaan on lisätty linja 115, joka tarjoaa Juhanilan alueelta yhteyden Tapiolaan. Viikonloppuisin linjaa ajetaan A-reitillä, joka jatkaa Lauttasaareen ja palvelee myös Hanasaaren kulttuurikeskusta viikonloppuisin. Linjan 115 perustaminen vähentää bussiliikenteestä saatavia säästöjä vuodessa noin 360 000 euroa.

Linjan 548 päätepysäkki siirretään Lähderannasta Jupperiin. Muutoksella tarjotaan yhteydet Jupperista Viherlaaksoon, jossa sijaitsevat alueen terveyskeskus ja koulut. Myös nämä muutokset sisältyivät Espoon lausuntoon. Ne lisäävät kustannuksia merkittävästi, noin 560 000 euroa vuodessa. Muutoksen myötä linjat 247 ja 248 voidaan päättää Lähderantaan, mutta tästä ei saada vastaavia säästöjä.

Liityntälinjastosuunnitelma on laadittu tilanteeseen, jossa Länsimetro liikennöi Matinkylään ja kaikki siihen liittyvät väylät ja terminaalit ovat valmistuneet. Metroliikenteen käynnistyessä syksyllä 2016 rakennustyöt ovat kuitenkin paikoin kesken, joten linjastoon joudutaan suunnittelemaan paikallisia väliaikaisratkaisuja. Näiden ratkaisujen suunnittelu on käynnissä eivätkä ne sisälly nyt hyväksyttyyn suunnitelmaan.

Länsimetron liityntälinjastosuunnitelma

Liityntälinjastosuunnitelman linjakortit

 


Lisätiedot:
osaston johtaja Tero Anttila, p. 4766 4330
ryhmäpäällikkö Arttu Kuukankorpi, p. 4766 4350
joukkoliikennesuunnittelija Jonne Virtanen, p. 040 161 2173