Kotimaiset sähköbussit liikenteeseen loppukesästä

HSL ja VTT toteuttavat sähköbussien laajamittaisen pilotoinnin pääkaupunkiseudulla yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Ensimmäiset kotimaiselta Linkker Oy:ltä hankittavat bussit liikennöivät vielä loppukesästä Espoossa, jossa sähköbusseja on kokeiltu yli kahden vuoden ajan linjalla 11. Ensi vuonna sähköbussit kyyditsevät matkustajia myös Helsingissä.

Helsingin seudun liikenne (HSL) hankkii Linkkeriltä 12 sähköbussia, joista ensimmäiset valmistetaan yksittäiskappaleina Linkkerin omissa tuotantotiloissa Nastolassa. Linkker syntyi vuosi sitten VTT:n koordinoiman eBus-hankkeen spin-offina.

”Hankimme kaluston poikkeuksellisesti itse, sillä yksittäiskappaleina tehtyjen sähköbussien teknologiariskien sälyttäminen liikennöitsijöille olisi ollut kohtuutonta”, sanoo HSL:n Liikennepalvelut-osaston johtaja Reijo Mäkinen.

Samalla järjestely mahdollistaa sen, että HSL voi omistamissaan sähköbusseissa testata ja kehittää uusia matkustajapalveluita ja tehdä niihin esimerkiksi erilaisia koeasennuksia.

Valmistuvat sähköbussit ovat kokonaan alumiinirunkoisia. Ne ovat keveytensä ansiosta myös hyvin energiatehokkaita. Bussit ladataan pikalatauksella päätepysäkillä. Muita etuja ovat mm. päästöttömyys ja hiljaisuus.

Bussit toimitetaan vaiheittain ja niiden suorituskyky tutkitaan VTT:n alustadynamometrissa. Kokeilun autot varustetaan tiedonkeruulaitteilla. Lisäksi akustojen varaustilan monitorointiin kehitetään reaaliaikainen valvonta- ja ohjausjärjestelmä, koska akustojen sisältämän energian ja latauksen riittävyys ovat kriittisessä asemassa sähköbussijärjestelmän toimivuuden kannalta.

Sähköbussien hankinta on osa laajempaa, HSL:n nelivuotista Päästöttömän Elämyksellisen Linja-autoliikenteen Innovointiympäristöä eli ePELI-kehityshanketta, jonka avulla luodaan infrastruktuuri ja toimijaverkko uusien teknologioiden käyttöönotolle. Hankkeen tavoitteita ovat mm. sähköbussijärjestelmän pilotointi, sähköbussispesifikaatioiden tarkentaminen ja bussioperaattoreiden totuttaminen sähköbusseihin.

ePELI toimii myös innovaatioiden kehitysalustana, johon toivotaan mukaan muitakin kaupunkeja ja kaupallisia toimijoita.

HSL:n pyrkimyksenä on saavuttaa yli 90 prosentin vähennys bussiliikenteen hiilidioksidipäästöissä ja haitallisissa lähipäästöissä vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää sähköbussien käyttöä, uutta vähäpäästöistä dieselkalustoa ja biopolttoaineita.

Lisätietoja:

HSL
Reijo Mäkinen, Liikennepalvelut-osaston johtaja
Puh. 040 595 0201
reijo.makinen@hsl.fi

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Nils-Olof Nylund, tutkimusprofessori
Puh. 0400 703 715
nils-olof.nylund@vtt.fi

Linkker Oy
Kimmo Erkkilä, toimitusjohtaja
Puh. 040 7207332
kimmo.erkkila@ekabus.com