Bussikaluston laatu parantunut Helsingin seudulla - HSL:n Jola Web valvoo laatua

Bussiliikenteen kaluston laatu Helsingin seudulla on parantunut vuoden 2014 aikana. Tutkituista busseista 54 prosentissa havaittiin laatupoikkeamia syksyn 2014 tutkimusjakson aikana. Keväällä vastaava luku oli 59 prosenttia. Syksyllä tutkituista raitiovaunuista 31 prosentista ja metrovaunuista 24 prosentista löytyi poikkeama.

”Vaikka osa parantuneesta laadusta on selitettävissä uudella bussikalustolla, voi liikennöitsijä aktiivisella korjaustoiminnallaan vaikuttaa kaluston laadun paranemiseen”, sanoo ryhmäpäällikkö Antti Vuorela HSL:n Operatiiviset tutkimukset –ryhmästä.

Kaluston laatututkimuksessa tehtiin noin 3 500 bussia, 300 raitiovaunua ja 300 metrovaunua koskevaa havaintoa. Tehtävänä on selvittää matkustajan kokemaa laatua, johon sisältyy kaluston yleiseen kuntoon, siisteyteen ja matkustajainformaation liittyviä asioita. Tavoitteena on tuottaa matkustajille yhä viihtyisämpi ja laadukkaampi matkakokemus. HSL tekee laatututkimusta vuosittain tammikuusta toukokuuhun ja syyskuusta marraskuuhun.

Liikennöitsijät saavat ajantasaisesti tiedot laatupoikkeamista HSL:n ja Data Rangers Oy:n yhdessä kehittämän nettipohjaisen raportointijärjestelmän Jola Webin avulla. Laatua tutkitaan sähköisillä tutkimuslomakkeilla ja valokuvat poikkeamista liitetään Jola Webiin. Liikennöitsijät voivat korjata havaittuja poikkeamia halutessaan välittömästi.

HSL on edelläkävijä kaluston laadun tutkimuksessa. Jola Web järjestelmää on esitelty monissa kotimaisissa ja kansainvälisissä konferensseissa.