Hallituksen päätökset 3.3.2015

Esityslistatekstit ovat luettavissa: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015394.HTM

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2015
Hallitus hyväksyi liikennejärjestelmäsuunnitelman ja lähetti sen Kuuma-johtokunnalle hyväksyttäväksi. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015394-2.HTM.

Toimitusjohtajan tuloskortti
Esitys jäi pöydälle. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015394-3.HTM.

Ympäristöbonustarjouskilpailu
Hallitus päätti, että HSL maksaa vuonna 2015 ympäristöbonusta 745 900 (+alv). Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015394-4.HTM.

Joukkoliikenteen pienkohteet 2016
Hallitus esittää, että kunnat varaavat vuodelle 2016 rahaa joukkoliikenteen pienkohteiden rakentamiseen HSL:n esityksen mukaisesti. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015394-5.HTM..

Lausunto Helsingin uuden yleiskaavan luonnoksesta
Hallitus antoi asiasta esityksen mukaisen lausunnon. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015394-8.HTM.

Lausunto Östersundomin, Eriksnäsin ja Sibbesborgin kaavaehdotuksista ja -luonnoksista
Hallitus antoi kaavaehdotuksista muutoin esityksen mukaisen lausunnon, mutta korosti sitä, että ennen raideyhteyksien toteutumista asuinalueiden liikennöintiä voidaan kehittää bussiyhteyksillä. Linkit esityksiin: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015394-9.HTM ja http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015394-10.HTM ja http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015394-11.HTM.

Sisäisen tarkastuksen yhteenveto 2014 ja tarkastussuunnitelma 2015
Hallitus merkitsi tiedoksi sisäisen tarkastuksen yhteenvetoraportin 2014 ja tarkastussuunnitelman 2015. Linkit esityksiin: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015394-12.HTM ja http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015394-13.HTM.

Matkustajien tyytyväisyys joukkoliikenteeseen syksyllä 2014
Hallitus merkitsi asian tiedoksi. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015394-14.HTM.

Joukkoliikenteen kaluston laatututkimus syksy 2014
Hallitus merkitsi asian tiedoksi. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015394-15.HTM.

Matkalippujen tarkastustoiminta 2014 ja 2015
Hallitus merkitsi tiedoksi toimintakertomuksen matkalippujen tarkastuksesta 2014 ja tavoitteet 2015. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015394-16.HTM.

Matkakorttien uudistaminen
Hallitus merkitsi tiedoksi hankkeen tilanteen ja korttien uuden ilmeen. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.