HSL:n hallituksen päätökset 31.3.2015

Esityslistatekstit ovat luettavissa: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015395.HTM

Pysäkkiliuskojen uudistaminen
HSL uusii kaikkien pysäkkien pysäkkiliuskat uuden matkustajainformaation mukaiseksi. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015395-2.HTM.

Lähijunaliikenteen tilaaminen 2016
Hallitus päätti lähettää VR:lle ennakkoilmoituksen lähijunaliikenteen tilaamisesta vuodelle 2016 esityksen mukaisesti. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015395-3.HTM.

Helsingin kaupungin joukkoliikenteen pienkohteet 2016
Hallitus esittää, että Helsingin kaupunki varaa vuodelle 2016 joukkoliikenteen pienkohteiden rakentamiseen viisi miljoonaa euroa. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015395-4.HTM.

Vuoden 2014 tilinpäätös
Hallitus hyväksyi tilinpäätöksen. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015395-5.HTM.

Koron maksaminen vuodelta 2014
Hallitus esittää, että peruspääomalle ei makseta korkoa vuodelta 2014. Kuntakohtaiselle ylijäämälle tai alijäämälle maksetaan tai peritään korkoa esityksen mukaisesti. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015395-6.HTM.

Tuloskortin toteuma 2014
HSL:n koko talon tuloskortin toteuma 2014 oli 59,3 %. Toimitusjohtaja on oikeutettu päättämään kunkin viranhaltijan ja työntekijän tulospalkkiosta hallituksen aiemmin hyväksymän tulospalkkiojärjestelmän mukaisesti. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015395-7.HTM.

Tuloskortti 2015
Hallitus hyväksyi esityksen mukaisen HSL:n tuloskortin vuodelle 2015. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015395-8.HTM.

Oikaisuvaatimus linjan 280 täydentävästä bussiliikenteestä
Hallitus hylkäsi oikaisuvaatimuksen ja säilytti voimassa 10.2.2015 tekemänsä päätöksen. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015395-11.HTM.

Lausunto Östersundomin yleiskaavaehdotuksesta
Hallitus antoi asiasta esityksen mukaisen lausunnon. HSL korostaa, että nykyiseen asutukseen tukeutuva asemakaavoitus on mahdollista toteuttaa nykyiseen metrolinjaan liittyvää bussiliikennettä kehittämällä. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015395-13.HTM.

Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta
Hallitus antoi asiasta esityksen mukaisen lausunnon. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015395-14.HTM.

Best-tutkimuksen tulokset 2014
Hallitus merkitsi asian tiedoksi. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015395-15.HTM.