Liikennekustannusten lasku takasi HSL:lle vahvan tuloksen

Vuonna 2014 joukkoliikenteen matkustajamäärien kasvu hidastui taloustilanteen sekä kävelyn ja pyöräilyn suosion seurauksena. Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyys nousi kuitenkin kaikkien aikojen ennätykseen.

Helsingin seudun liikenteen kokonaismatkustajamäärät vuonna 2014 kasvoivat edellisvuodesta 0,6 prosenttia 353,3 miljoonaan matkaan. Merkittävintä kasvu oli seutubussiliikenteessä (+6,2 %) ja junaliikenteessä (+3,2 %). Matkustajamäärät puolestaan laskivat metroliikenteessä (-2,0 %) ja raitiovaunuliikenteessä (-1,9 %).

”Syy ennakoitua heikompaan matkustajakehitykseen löytyy pääkaupunkiseudun talouden heikentyneestä tilanteesta, työttömyyden kasvusta sekä leudosta syksystä ja talvesta”, HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi sanoo. HSL:n ennuste vuoden 2014 kasvuksi oli 2 prosenttia, joka on ollut keskimääräinen joukkoliikenteen kasvuprosentti vuodesta 2007.

Ennustettua maltillisempaan kasvuun on vaikuttanut myös kävelyn ja pyöräilyn lisääntyminen. Erityisesti metrossa ja ratikassa on nähtävissä trendi, jossa ihmiset tekevät lyhyitä matkoja joukkoliikenteen sijaan kävellen tai pyöräillen.

”Tämä kehitys on positiivista ja täysin HSL:n strategian mukaista. Meidän tehtävään kuuluu liikennejärjestelmän kokonaisuuden kehittäminen ja yksi tärkeä painopiste on juuri kävelyn ja pyöräilyn suosion lisääminen. Kehityssuunta jatkuu toivottavasti tulevaisuudessakin”, Rihtniemi sanoo.

Tälle vuodelle ja lähivuosiksi HSL ennustaa joukkoliikenteen matkustajamäärän kasvuksi yhtä prosenttia. Lähivuosien ennusteet täsmentyvät talous- ja toimintasuunnitelmassa, jonka hallitus hyväksyy vuosille 2016-2018 ensi syksynä.

HSL:n entisestään korkea asiakastyytyväisyys (2013: 87,47 % tyytyväisiä) nousi kaikkien aikojen ennätykseen viime vuonna. Asiakkaista 87,66 prosenttia kertoi olevansa tyytyväisiä Helsingin seudun joukkoliikenteen palveluihin. HSL selvittää asiakastyytyväisyyttä tutkimuksella, johon osallistuu noin 50 000 matkustajaa eri liikennevälineistä. HSL:n asiakastyytyväisyys on kansainvälisestikin vertailtuna erittäin korkealla tasolla.

Kustannustason lasku tuotti ylijäämäisen tuloksen

HSL teki vuonna 2014 vahvan tuloksen. Tulos rahoituserien ja poistojen jälkeen oli viisi miljoonaa euroa ylijäämäinen, kun talousarviossa oli varauduttu 8,3 miljoonan euron alijäämään. HSL:n lipputulot kasvoivat edellisvuodesta 3,4 prosenttia 287,3 miljoonaan euroon. Lipunmyynnin kasvun taustalla ovat hintakorotukset: lippujen hintoja nostettiin vuoden 2014 alussa keskimäärin kolme prosenttia. HSL:n kaikki toimintatulot kasvoivat vuonna 2014 1,5 prosenttia 595,2 miljoonaan euroon. Toimintatuloista 48,3 prosenttia oli lipputuloja ja 48,8 prosenttia kuntaosuuksia. Muut toimintatulot, yhteensä 17,7 miljoonaa euroa, koostuivat pääosin valtion tuista, tarkastusmaksutuloista ja liikennöitsijöiltä laskutettavista matkakorttilaitteista ja taukotilojen vuokrista.

HSL:n toimintamenot vuonna 2014 olivat 582,1 miljoonaa euroa, jotka jäivät 3,2 prosenttia alle talousarvion. Menoista suurin yksittäinen erä on joukkoliikenteen hankintakustannukset, jotka muodostivat 464,5 miljoonaa euroa eli 79,8 prosenttia HSL:n toimintamenoista. Kustannussäästöt syntyivät erityisesti poltto- ja voiteluaineiden hintatason laskusta sekä historiallisen alhaalla pysyneestä korkotasosta.


MATKUSTAJAMÄÄRIEN MUUTOS 2008 - 2014

(milj. nousua)                     Kasvu
2008              317,8                               3,6 %
2009              319,5                               0,6 %
2010              327,0                               2,3 %
2011              335,9                               2,8 %
2012              344,9                               2,7 %
2013              351,4                               1,9 %
2014              353,3                               0,6 %Liite:                   Tilinpäätös ja henkilöstöraportti 2014