Yli 7 000 bussipysäkin linjaliuskat uudistuvat

HSL päivittää linjanumerosta kertovat liuskat Helsingin, Espoon ja Vantaan bussipysäkeillä. Tavoitteena on yhdenmukaistaa matkustajainformaatiota sekä parantaa linjamerkintöjen ulkonäköä ja ymmärrettävyyttä.

Pääosa muutoksista tehdään linjanumerojen muuttumisen yhteydessä. Vantaalla työt käynnistyvät toukokuussa, Espoossa suurimmat muutostyöt painottuvat vuoteen 2016 Länsimetron liityntälinjojen tullessa käyttöön ja Helsingissä työ tehdään vaiheittain kolmen, neljän vuoden kuluessa.

Linjaliuskoihin on varattu tilaa myös vyöhyketunnuksille, jotka lisätään liuskoihin myöhemmin, kun HSL-alueella siirrytään uuteen vyöhykejärjestelmään. Helsingissä uusiin linjaliuskoihin lisätään pysäkkinumeron eteen H-kirjain. Vastaavat kirjaimet (E Espoo, V Vantaa, Ke Kerava, Ki Kirkkonummi ja Si Sipoo) löytyvät jo muiden HSL-kuntien pysäkeiltä. Pysäkkinumerolla voi tehdä pysäkkikohtaisia aikatauluhakuja HSL:n sähköisistä palveluista.

Bussipysäkkejä on noin 2 000 kappaletta sekä Espoossa että Vantaalla ja Helsingissä bussi- ja raitiovaunupysäkkejä on noin 3 000. Muut HSL-alueen kunnat eli Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi ja Sipoon mukaan lukien pysäkkien kokonaismäärä on noin 9 000.

HSL vastaa bussipysäkeillä olevan informaation sisällöstä ja ulkoasusta. Sen sijaan pysäkkien päivittäinen ylläpito, huolto ja informaation muutostyöt kuuluvat useimmiten katokset omistaville mainosyhtiöille tai kunnille, joiden alueella pysäkit sijaitsevat.

Uusien linjaliuskojen toimittajaksi on valittu Elfving Opasteet Oy HSL:n järjestämän tarjouskilpailun perusteella. HSL solmii toimittajan kanssa puitesopimuksen vuosille 2015-2020. Hankinnan kokonaisarvo neljässä vuodessa on noin 450 000 euroa (alv 0 %).