HSL vahvisti asemaansa pääkaupunkiseudun parhaana liikennebrändinä

HSL on entistä selkeämmin pääkaupunkiseudun arvostetuin liikennebrändi. HSL:n arvostus on kasvanut erityisesti keski-ikäisten ja hyvätuloisten vastaajien parissa.

HSL:n arvostus nousi edellisvuodesta samalla, kun muiden toimijoiden arvostukset laskivat. HSL olikin selkeästi vertailuryhmänsä paras brändi. HSL-brändin tuntee 79 prosenttia 15-79-vuotiaista pääkaupunkiseudulla asuvista. HSL:n tunnettuus oli samalla tasolla kuin viime vuonna. Vastaajista 78 prosenttia kertoo käyttävänsä HSL:n palveluita.

Taloustutkimus tutki maaliskuussa liikenneyhtiöiden (HSL, VR, Finnair, Matkahuolto ja Onnibus) tuotemerkkien arvostusta pääkaupunkiseudulla osana Suur-Helsinki Tänään 2014-tutkimusta. Tutkimukseen vastasi yhteensä 1040 iältään 15–79-vuotiasta pääkaupunkiseutulaista.

”Perinteisesti joukkoliikennettä käyttävät ja arvostavat nuoret ihmiset. Nyt HSL:n arvostus on kasvanut erityisesti 40-59 -vuotiaiden sekä toimihenkilöiden ja johtavassa asemassa työskentelevien keskuudessa. Tämä kertoo siitä, että joukkoliikenne on arvovalinta entistä useammalle ihmiselle eikä niinkään taloudellinen pakko”, HSL:n viestintä- ja markkinointijohtaja Mari Flink sanoo.

HSL:n käyttäjät ovat entistä tyytyväisempiä brändiin. Käyttäjistä yli 80 % antaa HSL:lle erittäin hyvän arvosanan tai hyvän arvosanan. Erittäin hyvän arvosanan antaneiden määrä on kasvanut hieman. Vain 4 % käyttäjistä antaa HSL:lle huonon tai erittäin huonon arvosanan.

Käyttäjien keskuudessa mitattavalla asiakastyytyväisyysindeksillä mitattuna HSL on vertailuryhmänsä vain niukasti ennen Onnibussia. VR on edelleen asiakastyytyväisyysindeksillä mitattuna tämän vertailuryhmän heikoin brändi. Finnairin, VR:n ja Matkahuollon asiakastyytyväisyysindeksit laskivat edelliseen vuoteen verrattuna.

Tänä vuonna tutkittujen liikenneyhtiöiden joukossa oli myös kaukobussiyhtiö Onnibus. Vaikka Onnibus jää tunnettuudessa ja arvostuksessa selvästi HSL:n, Finnairin ja VR:n jälkeen, se on asiakastyytyväisyydellä mitattuna liki tasoissa HSL:n kanssa.

LIITE:  Tuotemerkit 2015 HSL  13667_sht_2015_tuotemerkkien_arvostus_hsl_huhtikuu_2015_sv.pdf