HSL:n hallituksen päätökset 5.5.2015

Esityslistatekstit ovat luettavissa: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015397.HTM.

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma
Hallitus jätti asian pöydälle.
Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015397-2.HTM.

Espoon lähibussien linjastosuunnitelma
Hallitus päätti asiasta muutetun esityksen mukaisesti.
Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015397-3.HTM.

Linjan P80 liikennöinti
Hallitus päätti, että Nupuriin ei liikennöidä lähibussia syysliikenteen 2015 alusta lähtien.
Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015397-4.HTM.

Kalasataman joukkoliikenneyhteydet
Hallitus hyväksyi luonnoksen Kalasataman joukkoliikenneyhteyksistä jatkovalmistelun pohjaksi.
Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015397-5.HTM.

HSL:n ja VR-yhtymän lähijunaliikenteen aiesopimus
Hallitus päätti valtuuttaa toimitusjohtajan jatkamaan neuvotteluja uuteen määräaikaan 20.5.2015 saakka.
Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015397-6.HTM.

Uusi hallituksen jäsen ja varajäsen
Hallitus päätti ehdottaa yhtymäkokoukselle hallituksen uudeksi jäseneksi Hannele Kerolaa ja varajäseneksi Sami Lehtosta.

Lausunto Keravan yleiskaava 2035 –luonnoksesta
Hallitus antoi asiasta esityksen mukaisen lausunnon.
Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015397-9.HTM.

Kirkkonummen ja Sipoon matkustajamäärien kehitys
Hallitus merkitsi asian tiedoksi. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.
Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015397-10.HTM.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi, p. 050 565 8884, suvi.rihtniemi@hsl.fi
Viestintä- ja markkinointijohtaja Mari Flink, p.0407150440, mari.flink@hsl.fi