HSL:n joukkoliikenne jälleen kansainvälisen joukkoliikennetutkimuksen paras

Helsingin seutu on jo viidettä vuotta peräkkäin kansainvälisen BEST-joukkoliikennetutkimuksen (Benchmarking in European Service of Public Transport) kärjessä. Tutkimus mittaa kaupunkien asukkaiden tyytyväisyyttä alueensa joukkoliikenteeseen. Vuonna 2014 HSL-alue sai asukkailtaan parhaan kokonaisarvosanan kyselytutkimuksessa, jossa olivat mukana myös Bergen, Geneve, Kööpenhamina, Oslo ja Tukholma.

”Pitkäjänteinen kehitystyö sekä yhteistyö jäsenkuntien ja liikennöitsijöiden kanssa on pitänyt joukkoliikenteen laadun korkealla tasolla”, sanoo HSL:n operatiiviset tutkimukset -ryhmän päällikkö Antti Vuorela.

HSL-alueen asukkaiden kokonaistyytyväisyys on sijoittunut 80 prosentin tuntumaan aina HSL:n perustamisvuodesta 2010 lähtien. Vuonna 2014 asukkaista 79 prosenttia oli tyytyväisiä alueen joukkoliikenteeseen.  Seuraavaksi tyytyväisimpiä joukkoliikenteeseen oltiin Genevessä (75 %) ja Tukholmassa (74 %). Tyytymättömimpiä olivat kööpenhaminalaiset (54 %) ja bergeniläiset (51 %).

Muihin BEST-kaupunkeihin verrattuna HSL-alue pärjäsi erityisen hyvin joukkoliikenneuskollisuudessa (78 % tyytyväisiä), jolla mitataan sitä, suosittelisiko asukas joukkoliikenteen käyttöä muille. HSL-alueella joukkoliikenne antaa tutkimuksen mukaan rahalle paremmin vastinetta kuin muissa kaupungeissa. Vaikka rahalle saatu vastine on meillä muihin joukkoliikennekaupunkeihin verrattuna hyvä, tyytyväisyys tähän tekijään on laskenut viime vuosina. Samaan aikaan joidenkin lippujen hintoihin on tehty korotuksia HSL-alueella.

HSL-alue pärjäsi hyvin lähes kaikissa tutkimuksen osatekijöissä. Keskivertoa heikommin menestyttiin ainoastaan henkilökunnan käytökseen liittyvissä tekijöissä. Tyytyväisyyden parantamiseksi HSL on järjestänyt vuodesta 2010 lähtien yli 8 400 kuljettajalle kuljettajakoulutusta, jonka tarkoituksena on asiakaspalvelutaitojen kehittäminen. Tyytyväisyys kuljettajien käytökseen on noussut vuodesta 2010 (56 % tyytyväisiä) vuoteen 2014 (62 % tyytyväisiä).

HSL-alueen asukkaat ovat entistä tyytyväisempiä erityisesti joukkoliikenteen luotettavuuteen ja joukkoliikennekaluston nykyaikaisuuteen ja siisteyteen. Luotettavuusarvosana (84 % tyytyväisiä) kertoo, kuinka hyvin joukkoliikenne on asiakkaiden mielestä aikataulussa. Vähälumisemmat ja leudommat talvet sekä modernit suunnittelutyökalut ovat mahdollistaneet luotettavuuden parantumisen. Luotettavuuden lisääntyminen saattaa linkittyä myös osaksi parempaa tiedonsaantia yleisellä tasolla, kun yhä useampi matkustaja voi saada reaaliaikaista tietoa liikenteen häiriöistä matkapuhelimensa avulla. Joukkoliikenteen luotettavuus on parantunut kaikissa BEST- kaupungeissa.

BEST-tutkimus on osallistujakaupunkien asukkaille tehtävä yhteismitallinen kyselytutkimus joukkoliikenteen laadusta. Suomessa kyselytutkimukseen osallistui yhteensä 1 900 vastaajaa kaikista HSL:n jäsenkunnista.