Kirkkonummella ja Sipoossa joukkoliikenteen käyttö selvässä kasvussa

Kirkkonummella joukkoliikenteen käyttö on kasvanut selvästi sen jälkeen, kun Kirkkonummen bussilinjastot muuttuivat HSL:n suunnittelemiksi ja kilpailuttamiksi 11. elokuuta 2014.

Käyttäjämääriä arvioitiin vertailemalla kunnissa myytyjen lähiseutu 3 -kausilippujen määrää.

Kirkkonummella niiden myynti on ollut syyskuun 2014 ja helmikuun 2015 välisenä aikana 6,5 prosenttia suurempaa kuin vastaavana aikana 2013 ja 2014. Myös Sipoossa matkustajamäärät ovat kasvaneet: Sipoossa lähiseutu 3 -kausilippuja on myyty syyskuusta helmikuuhun 1,5 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana vuosina 2013 ja 2014.

Koko HSL-alueen liikenteessä joukkoliikennevälineisiin tehtyjen nousujen määrä on kasvanut viime syyskuun ja tämän vuoden helmikuun välisenä aikana 1,6, prosenttia, kun nousuja verrataan vastaavaan ajanjaksoon vuosina 2013 ja 2014. HSL-alueeseen kuuluvat Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava, Sipoo ja Kirkkonummi.

”Kirkkonummella ja Sipoossa tehdyillä muutoksilla on selkeytetty linjastoa aiemmasta ja se on matkustajille helpommin hahmotettavissa”, ryhmäpäällikkö Arttu Kuukankorpi HSL:stä sanoo.

Aiemmin Kirkkonummella oli noin 150 erillistä reittiä. Nyt reittejä on 24.

”Lippujen myynnin perusteella linjastomuutokset ovat pääosin onnistuneet. Myös asiakaspalautteen määrä on vähentynyt syksystä, joten uusi linjasto näyttää vastaavan asiakkaiden tarpeita entistä paremmin”, Kuukankorpi sanoo.

Kirkkonummella parannettiin lisäksi viime syksynä useilla eri muutoksilla koulumatkayhteyksiä sekä Kirkkonummen ja Helsingin välisen liikenteen aikataulujen pitävyyttä. Tammikuussa lisättiin vielä ruuhka-aikojen kapasiteettia. Tänä kesänä HSL parantaa vielä Kirkkonummen ja Helsingin välisten bussien pysäkkiaikataulujen täsmällisyyttä.

Matkustajamääriä päästään nyt seuraamaan myös Kirkkonummella ja Sipoossa HSL:n matkakorttijärjestelmästä jatkuvasti, jolloin vertailutiedot ovat aiempaa tarkempia.