HSL sitoutuu kestävään kehitykseen – sähköbussien osuus kasvaa

Kestävän kehityksen viikon (30.5.–5.6.) kunniaksi HSL antoi tiistaina Kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksen. HSL sitoutuu vähentämään joukkoliikenteen päästöjä edistämällä sähköbussien käyttöönottoa.

HSL hankkii itselleen tänä vuonna 12 suomalaista sähköbussia osana ePeli-pilottihanketta. Tarkoituksena on muun muassa tutustuttaa liikennöitsijöitä sähköbusseihin ja samalla testata uusia informaatiojärjestelmiä.

Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on lisätä sähköbussien määrää Helsingin seudun liikenteessä merkittävästi. HSL:n strategian mukaisesti sähköbussien osuus HSL-alueen bussiliikenteestä olisi vuonna 2025 peräti 30 prosenttia.

HSL:n antama toimenpidesitoumus on osa Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta, joka edistää kestävän kehityksen toteutumista Suomessa. Toimenpidesitoumuksia voivat antaa kaikki yhteiskunnan toimijat, myös yksityishenkilöt, osoitteessa www.sitoumus2050.fi.