Vuosikymmenten odotus pian ohi: kaksi viikkoa Kehäradan avautumiseen

Vuosikymmeniä suunnitelmissa esiintynyt kaupunkirata Vantaankosken radan ja pääradan välille on vihdoin avautumassa. Heinäkuun ensimmäisenä päivänä käyttöön otettava Kehärata luo pääkaupunkiseudulle uutta voimaa niin liikkumisen, asumisen kuin työnteon näkökulmasta.

Kahden viikon päästä valmistuva Kehärata parantaa merkittävästi pääkaupunkiseudun joukkoliikennetarjontaa: se toimii sekä tehokkaana, tiheästi liikennöitynä raideyhteytenä Helsinki-Vantaan lentoasemalle että tärkeänä poikittaisena joukkoliikenneyhteytenä, joka palvelee suuria matkustajamääriä. HSL:n arvion mukaan Kehäradalla tehtävien matkojen määrä kipuaa noin 150 000 matkaan päivässä.

– Nyt suunniteltu 10 minuutin vuoroväli ja liikennöinti molempiin suuntiin takaavat hyvän palvelutason verrattuna lähes kaikkiin lentokenttäratoihin eri puolilla maailmaa. Tulevaisuudessa kaupunkiratojen liikennetiheyttä on mahdollisuus tihentää, jolloin vuoroväli lyhenisi entisestään, ylijohtaja Kari Ruohonen Liikennevirastosta toteaa.

Helsingin seudun kuntien lisäksi Kehärata palvelee koko Suomea toimiessaan lento- ja kaukojunaliikenteen yhdistävänä linkkinä muualle maahan. Sen odotetaan helpottavan myös kehäteiden ruuhkia, kun sadat radan varren liityntäpysäköintipaikat löytävät käyttäjänsä.
Kehäradan suunnittelussa on pyritty positiivisen palvelukokemuksen luomiseen, joka näyttäytyy radalla muun muassa arkkitehtuuriltaan korkeatasoisina asemina, nykyaikaisina Flirt-junina ja sujuvina vaihtoyhteyksinä. Myös esimerkiksi esteettömyyteen on panostettu vahvasti.
Uusia alueita asumiseen, piristysruiske elinkeinoelämälle

Kehärata tuo uutta voimaa koko pääkaupunkiseudulle, sillä investointihankkeena sen tavoitteena on toimia piristysruiskeena koko alueelle ja nostaa kehittäminen kertahypyllä uudelle tasolle.

– Liikenne ja taloudellinen kasvu ovat vahvasti yhteydessä toisiinsa: liikenteen ja infrarakentamisen suorat työllisyysvaikutukset ovat Suomessa merkittävät, mutta mittavin potentiaali piilee epäsuorissa vaikutuksissa, Ruohonen esittää.
Yksinkertaisimmillaan työasialiikenteen nopeutuminen ja helposti saavutettavat palvelut auttavat luomaan talouskasvua, joka puolestaan ruokkii yritysten investointimahdollisuuksia ja positiivista kehää.

Sujuvat työmatkat ovat yksi elinkeinoelämän kilpailuvaltti ja kuntien vetovoimatekijä. Uusia, elinvoimaisia työpaikka-alueita odotetaan syntyvän Kehäradan varrelle esimerkiksi Aviapolikseen, jonne sijoittuu tulevaisuudessa noin 50 000 työpaikkaa sekä asunnot noin 20 000 vantaalaiselle. Myös Vehkalalla on edellytykset kasvaa merkittäväksi yritysalueeksi. Uusille työpaikka-alueille suuntaavien lisäksi Kehärata helpottaa merkittävästi esimerkiksi noin 20 000 lentoaseman alueella työskentelevän työssäkäyntiä.

– Jo nyt radan varressa on nähtävillä merkittävää asumisen kasvua. Kokonaan uusia asuinalueita on jo rakentumassa esimerkiksi Kivistöön, jonne kehittyy lähivuosina noin 30 000 vantaalaisen tiivis asuinalue. Uutta asuntorakentamista on keskittynyt myös Leinelään, jossa sijaitsee yksi Kehäradan uusista asemista, Ruohonen sanoo.


Kehäradan avautuminen liikenteelle
• Liikennöinti Kehäradalla alkaa aikataulun mukaisesti 1.7.2015.
• Ensimmäisenä Kehäradalle lähtee I-juna Helsingin päärautatieasemalta klo 03.59
• Lentoaseman juna-asema otetaan käyttöön 10.7. mennessä välittömästi sen jälkeen, kun Tietotiellä sijaitsevan läntisen sisäänkäynnin rakennustyöt valmistuvat. Suora sisäänkäynti terminaaliin avautuu myöhemmin syksyllä.
• Lentoaseman juna-aseman käyttöönottoon asti Aviapoliksen juna-aseman ja lentokentän terminaalien välille järjestetään Liikenneviraston toimesta maksuton bussikuljetus. Bussin matka-aika lentoasemalle on noin viisi minuuttia ja ne kulkevat noin viiden minuutin välein junien liikennöintiaikana.