Kuskittomalla bussilla Kivistön asuntomessuille 10.7. alkaen

Vantaan asuntomessuvieraat saavat tänä kesänä ainutlaatuisen mahdollisuuden päästä kokeilemaan tulevaisuuden joukkoliikennettä. Matkan Kivistön juna-asemalta messualueelle voi taittaa kuskittomalla älybussilla messujen aukioloaikana 9.8. asti.

Maksuttomat CityMobil2-bussit kulkevat Kivistön juna-asemalta messualueen portille 10.7–9.8. kello 10–18. Bussiin mahtuu kerrallaan kymmenen matkustajaa – kuusi istumaan ja neljä seisomaan. Kuskittomien bussien lisäksi asemalta messualueelle on mahdollista myös kävellä tai kulkea asuntomessujen tavallisella liityntäbussilla.

Kuskittomat bussit kulkevat Kivistössä noin kilometrin mittaisen matkan aidattua, muulta liikenteeltä suljettua kevyen liikenteen väylää pitkin. Niiden liikennöinti perustuu GPS-paikannukseen, ohjelmoituun reittiin ja lähiympäristön kuvaamiseen: bussit esimerkiksi pysähtyvät, jos ne havaitsevat edellään esteen.

”Kysymys on tulevaisuuden teknologiasta, joka ei vielä lähivuosina ole valmista laajamittaiseen tuotantokäyttöön Suomen olosuhteissa, mutta joka tulee aikanaan tarjoamaan uusia mahdollisuuksia joukkoliikenteen järjestämiseen nykyistä kattavammin ja joustavammin”, sanoo HSL:n Liikennepalvelut-osaston sopimuspäällikkö Kimmo Sinisalo.

Kuskittomat pienbussit voisivat tulevaisuudessa hoitaa esimerkiksi juna-asemien liityntäliikennettä juuri Kivistön kaltaisilla alueilla.

Hankkeessa ovat mukana HSL:n ja Vantaan kaupungin lisäksi myös Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja Uudenmaan liitto.

Busseja kokeillaan seitsemässä maassa

Kuskittomat bussit ovat osa koko EU:n alueella toimivaa CityMobil2-hanketta, jossa tutkitaan kuskittomien ajoneuvojen käyttöä tulevaisuuden joukkoliikenteessä. Aiemmin vastaavankaltaisia bussikokeiluja on järjestetty muun muassa Italian Oristanossa, Sveitsin Lausannessa ja Ranskan La Rochellessa. Näissä kohteissa bussien reitti ei ollut kokonaan suljettu muulta liikenteeltä. Yhteensä hankkeessa on mukana yhdeksän kaupunkia seitsemästä maasta.

Hankkeen tarkoituksena on paitsi testata nykyistä tekniikkaa käytössä myös saada palautetta matkustajilta. Aikomuksena on lisäksi tutustuttaa ihmisiä automatiikkaan tavalla, joka hälventää ennakkoluuloja ja tuo mielikuvat lähemmäksi todellisuutta.