HSL:n kuulutusääni on valittu – äänittäminen on jo alkanut

HSL on valinnut kuulutusäänensä, joka kuuluu ensi vuonna kaikissa HSL-alueen busseissa ja raitiovaunuissa. Uusi ääni valittiin neljästä eri naisäänivaihtoehdosta, joita testattiin keväällä liikkuvissa busseissa ja raitiovaunuissa yhdessä asiakkaiden kanssa.

Alusta alkaen HSL haki kuulutusääntä, joka olisi selkeä ja erottuisi mahdollisimman hyvin meluisassa kaupunkiympäristössä. Tästä syystä valinta tehtiin eri naisäänten välillä, sillä niiden on jo aiemmin todettu sopivan kaupunkiliikenteeseen hyvin.

Lopullinen valinta tehtiin asiakastestausten perusteella. Valittu kuulutusääni erottui edukseen etenkin kirkkaudellaan, jonka ansiosta kuulutukset kuuluvat liikennevälineissä mainiosti myös hieman matalammalla äänenvoimakkuudella soitettuna.

Valittu ääni kuuluu näyttelijä Alma Pöystille. Testitilanteessa eri kuuluttajien henkilöllisyyksiä ei kerrottu.

Äänittäminen on massiivinen urakka

Kuulutuksia äänitetään tulevan talven aikana, ja työ on päässyt jo hyvin käyntiin. Äänitettävää riittää, sillä kuulutettavia pysäkinnimiä on lähes 5 000. Lukuun sisältyvät kaikki HSL-alueella sijaitsevat pysäkkiparit, jotka äänitetään sekä suomeksi että ruotsiksi. Urakka vaatii kuuluttajalta äänen kestävyyttä, sillä kuulutusten on oltava tasalaatuisia.

Kuulutukset kertovat aina seuraavan pysäkin nimen, ja ne ovat osa esteetöntä matkaketjua. Palvelu tuo merkittävän parannuksen kaikkien matkustajien mutta erityisesti näkövammaisten saamaan informaatioon joukkoliikennevälineissä. Lisäksi kuulutusten on todettu luovan liikennevälineisiin turvallisuuden tunnetta.

Myös muu matkustajainformaatio paranee

Liikennevälinekuulutukset muodostavat vain yhden osan HSL:n mittavasta lippu- ja informaatiojärjestelmän uudistuksesta. Kuulutusten yhteydessä kaikkiin HSL-alueen busseihin asennetaan myös seuraavasta pysäkistä kertovat näytöt. Jo nykyään näytöt ovat käytössä osalla Helsingin sisäisistä bussilinjoista, muutamalla seutulinjalla ja kaikilla raitiolinjoilla. Uudistuksen myötä matkustajille tarjottava informaatio paranee kautta linjan ja muuttuu myös aiempaa yhdenmukaisemmaksi.

Kuulutukset ja näytöt ovat yksi osa HSL:n suuresta lippu- ja informaatiojärjestelmän uudistuksesta. Lisäksi muun muassa lipunmyyntiautomaatit, kortinlukijat ja kuljettajien käyttämät laitteet uudistuvat. Uusilla laitteilla myös esimerkiksi poikkeusliikenteestä pystytään tiedottamaan nykyistä tehokkaammin.

Näyttöjen ja kuulutusten on tarkoitus olla käytössä busseissa ja raitiovaunuissa vuoden 2016 loppupuolella.

Alma Pöystin ääninäyte raitiolinjalta 1A: