HSL tarjoaa yrityksille viisaan liikkumisen sertifikaattia

Joukkoliikenteeseen ja pyöräilyyn panostava yritys voi hakea HSL:ltä ”Työpaikka, joka liikuttaa” -sertifikaattia. Yksi sertifikaatin saaneista yrityksistä on eläkeyhtiö Etera.

Joukkoliikenteen ja yksityisautoilun rinnalle on tullut uusia vaihtoehtoja ja erityisesti pyöräilyn suosio on kasvanut. Joukkoliikenteen suosion kasvuun ovat vaikuttaneet erityisesti paremmat liikenneyhteydet, uudempi kalusto ja hintakilpailukyky. Monessa tilanteessa joukkoliikenne tai pyöräily on nopeampi vaihtoehto kuin yksityisautoilu. Esimerkiksi alle viiden kilometrin matkalla polkupyörä on usein se nopein vaihtoehto.

Pääkaupunkiseudulla on tällä hetkellä 50 työpaikkaa, jotka ovat tehneet kokonaisvaltaisen suunnitelman työmatkaliikenteestä ja 1 500 työpaikkaa, jotka tarjoavat työntekijöilleen työsuhdematkalippuedun. Työntekijän näkökulmasta matkamuodon valintaan vaikuttavat yleensä henkilökohtaiset kustannukset tai halu yhdistää kuntoilu ja työmatka.

Työnantajan näkökulmasta asiassa on myös muita kysymyksiä. Työpaikan jättämällä hiilijalanjäljellä on yhä suurempi vaikutus imagoon, pula rakennusmaasta kasvukeskuksissa hankaloittaa pysäköintipaikkojen saamista ja vastuu työntekijöistä ohjaa yrityksiä hakemaan keinoja kestävän liikkumisen lisäämiseksi pehmeillä keinoilla. Viisaisiin liikkumisvalintoihin panostava yritys voi hakea ”Työpaikka, joka liikuttaa” -sertifikaattia.

Eläkeyhtiö Etera on yksi sertifikaatin saaneista.

– Eterassa on korostettu työmatkaliikkumisen merkitystä osana hyötyliikuntaa. Työmatkapyöräily on lisännyt suosiotaan ja siihen kannustetaan. Työmatkapyöräilijöiden sosiaalitilat on juuri remontoitu entistä toimivammiksi. Eteraan on myös hankittu palaveripyörät kokouskäyntejä tai muuta työasiointia varten, kertoo viestinnän suunnittelija Tiina Piensoho Eterasta.

– Eterassa työmatkaliikunta on ollut yksi tämän vuoden työhyvinvointitoiminnan teemoista ja se on myös kytketty osaksi yhtiön Green Office -ohjelmaa. HSL kannustaa yrityksiä laatimaan työmatkaliikkumissuunnitelman, jossa otetaan huomioon kaikki työmatkaliikkumisen osa-alueet. Sen tavoitteena on työpaikkojen viisaan liikkumisen edistäminen ja ilmastotavoitteiden saavuttaminen, kustannus- ja energiatehokkuuden parantaminen ja työhyvinvoinnin lisääminen. Työpaikka voi itsenäisesti toteuttaa henkilöstön liikkumiskyselyn HSL:n maksuttomalla Työmatkalaskurilla tai ostaa halutessaan liikkumissuunnitelman laadinta-apua HSL:n valtuuttamalta palveluntarjoajalta.Työpaikan liikkumissuunnitelman avulla fiksua työmatkaliikkumista on helppo edistää kokonaisuutena. Toteuttamalla liikkumiskyselyn työpaikallaan, työnantaja saa perusteltua tietoa toimenpiteidensä tueksi, henkilöstö kokee tulleensa kuulluksi ja kaikki liikkujatyypit tulevat huomioiduksi. Esimerkiksi fiksumpaan autoiluun voi kannustaa taloudellisen ajotavan kurssilla ja autojen vuokraus- ja yhteiskäyttöpalveluilla, joukkoliikenteeseen työsuhdematkalipulla ja pyöräilyyn vaikkapa tarjoamalla työsuhdepyöräedun, kertoo HSL:n liikkumisen ohjauksen asiantuntija Anna Ruskovaara.

Suurin este siirtymisessä viisaampaan työmatkaliikenteeseen on useimmiten kokonaisymmärryksen puute. Kun kokonaisuudesta saadaan riittävän tarkka kuva, voidaan tarjota parhaat ratkaisut niin työnantajan, työntekijän kuin ympäristönkin näkökulmat huomioiden.

Pasi Sillanpää,