HSL:n hallituksen päätökset 29.9.2015

Esityslistatekstit ovat luettavissa: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015402.HTM.

Selvitys yhtymäkokoukselle tarkastuslautakunnan kertomuksen johdosta
Hallitus päätti antaa syysyhtymäkokoukselle esityksen mukaisen selvityksen tarkastuslautakunnan vuotta 2015 koskevan arviointikertomuksen johdosta. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015402-2.HTM.

Kuntien lausunnon HSL:n taloussuunnitelmaehdotuksesta 2016 -2018
Hallitus merkitsi tiedoksi yhteenvedon kuntien lausunnoista kuntayhtymän taloussuunnitelmaehdotukseen 2016 - 2018. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015402-3.HTM.

Nobina Finlandin vaatimus tarjouspyynnön oikaisemisesta
Hallitus hylkäsi Nobina Finlandin vaatimuksen esityksen mukaisesti. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015402-4.HTM.

Syysyhtymäkokouksen koolle kutsuminen
Hallitus päätti kutsua syysyhtymäkokouksen koolle 17.11.2015.

Eron myöntäminen hallituksen varajäsenelle
Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous myöntää Ted Apterille eron hallituksen varajäsenen tehtävästä ulkomailla opiskelun vuoksi ja valitsee hallituksen toimikauden ajaksi Hennariikka Anderssonille varajäsenen.

Osavuosikatsaus 2/2015
Hallitus merkitsi osavuosikatsauksen tiedoksi. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015402-10.HTM.